Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Malužiná (Svidovo) - za minerálmi nízkotatranských melafýrov
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
27.9.2005

Výlet za malužinskými melafýrmi začíname z Liptovského Mikuláša. Autobusom smer Brezno prechádzame cez Liptovský Hrádok, Kráľovu Lehotu a vystupujeme na zastávke v Malužinej. Je nádherný jesenný deň a hory sa kúpu v slnečnom jase. Vzadu v diaľke sa vypína masív Veľkého Boku, nad nami sa týči do výšky bralnatá Radovica.

Našim cieľom je dolina Svidovo, asi 1 km severne od Malužinej. Dolina vychádza spod Rovnej hole a Ohnišťa a ústi do Bocianskej doliny. Po geologickej stránke je veľmi zaujímavá pestrou zmesou hornín. Rovná hoľa je súčasťou kryštalického jadra, Ohnište a Radovica sú vápencové. Dno doliny a nižšie svahy sú budované melafýrmi. V dolnej časti doliny sa nachádza veľký melafýrový lom - jeden z cieľov našej cesty.


Kremeň, epidot

Od pamätníka - dela v ústí doliny nám trvá asi 15 minút, kým prídeme k budovám lomu. Keďže je víkend a k tomu ešte popoludnie, nevidíme nikde ani živú dušu, čo nás pravdaže veľmi teší. Napriek tomu postupujeme po ceste ďalej až kým neprejdeme k hornej časti lomu. Nevidieť žiadne stavby, ale je tu niekoľko cestičiek, ktoými sa dá dostať na horné poschodia. Prieskum začíname dole.

Malužinské melafýry sú súčasťou druhohorného obalu Nízkych Tatier. Polohy týchto vulkanitov sa vyskytujú v súvrstviach chočského príkrovu. Majú hnedočervenú až sivočiernu farbu, niekedy zelenkastú. Zriedkavá je porfyrická stavba - nachádzame sme melafýry až s 1 cm kryštálmi plagioklasov. Melafýr často obsahuje mandle vyplnené chalcedónom a kremeňom.

Minerály náleziska Svidovo

Kremeň: väčšinou biely, celistvý, výplň dutiniek v melafýre, často spolu s chalcedónom. Len zriedkavo vytvára kraštáliky. Zaujímavejšie boli nálezy kremenno - epidotových žiliek, hrubých niekedy do 2 - 3 cm. Najviac nás potešil nález troch vzoriek s krásnymi, priesvitnými až priehľadnými kryštálmi kremeňa, veľkými asi 1 cm, vo vnútri s červenými hematitovými uzavreninami.

Chalcedón: veľmi častá výplň mandlí v melafýre, býva sivobiely, biely, ružovkastý alebu červený, ojedinele aj nádhere krvavočervený. Niektoré nájdené úlomky mali veľkosť viac ako 10 cm.

Achát: veľmi zriedkavý, striedanie vrstvičiek chalcedónu a kremeňa. V spodnej časti lomu sme našli 1 vzorku o veľkosti cca 5 cm.

Hematit: pomerne zriedkavý, v spoluvýskyte s kremeňom, červenkastý, kovovosivý, jemne šupinkovitý. Vytvára ojedinele povlaky a vrstvičky na kryštáloch kremeňa, prípadne uzavreniny.

Epidot: žilky samostatne alebo spolu s kremeňom. Býva kusový, hrúbka žiliek do 3cm. Nádherné sú ojedinelé agregáty  na kremeni s pekne viditeľnou ihličkovitou štruktúrou. Takéto vzorky sme našli 2 ale už mimo lomu, smerom k Ohnišťu v záreze cesty.

Baryt: masívne barytové žilné výplne sú v lome dobre viditeľné v strednej časti. Baryt vypĺňa žily až 20 cm hrubé. Vyskytuje sa väčšinou kusový, zriedkavo sa v puklinách dajú nájsť tabuľkovité kryštály do veľkosti 1 cm. Je prevažne biely, niekedy ružovkastý. Na niektorých vzorkách sú pozorovateľné pekné štiepne plochy.

Kalcit, dolomit: tieto minerály sa vyskytujú väčšinou kusové, tvoria výplne mandlí alebo žilky spolu s kremeňom prípadne Cu - minerálmi. Bývajú prevažne biele, občas sfarbené do žltkasta prímesou ankeritu alebo sideritu.

Ankerit: najčastejšie sa vyskytuje jako výplň mandlí. Farbu má svetlohnedú, žltkastú až žltosivú. Na povrchu býva často zvetraný a pokrytý vrstvičkou limonitu tmavohnedej farby. Ankerit tvorí aj žilné výplne spolu s kremeňom, kalcitom a Cu - minerálmi.

Chalkopyrit: najčastejší primárny Cu - minerál. Vyskytuje sa najmä spolu s karbonátmi a kremeňom. Vytvára žilky niekoľko mm hrubé, kusový, zrnitý, na povrchu nábehové farby.

Tetraedrit: pomerne častý, vyskytuje sa spolu s kremeňom, tvorí aj samostatné žilky hrubé niekoľko mm. Býva kusový, na čerstvom lome s výrazným kovovým leskom, sivý alebo sivočierny.

Bornit: zriedkavý, zrnitý, do 2 cm. V lome sme našli v strednej časti niekoľko úlomkov na povrchu pestro modrofialovo sfarbených.

Cu - sekundárne minerály: pomerne zriedkavé, počas výletu sme našli len 1 vzorku malachitu na kremeni so zrnkami tetraedritu, veľkosť vzorky do 5 mm. Malachit svetlozelený, práškovitý.

Limonit: bežný sekundárny minerál, vytvára povlaky a vrstvičky v kremeni, na puklinách v melafýroch, na povrchu zvetraného ankeritu atď.

Po prieskume lomu, pokračujeme dolinou ďalej. Cesta sa vinie tmavým a veľmi úzkym dnom doliny, strmo sa zarezáva do svahu a dáva nám veľa príležitostí na hľadanie minerálov. Neľutujeme stratený čas, pretože najkrajší kus kremeňa s epidotom nachádzame práve tu. Turistická značka odbočuje do dolinky vpravo a popod Ohnište stúpa do Svidovského sedla. Dno potoka obsahuje už viac vápenca ako melafýru, napriek tomu ešte nachádzame veľmi peknú vzorku kryštálov kremeňa s hematitom. Spokojní s nálezmi vystupujeme na lúčnaté Svidovské sedlo. Nad nami sa do výšky týčia bralá Ohnišťa, na juhozápade mohutný masív Ďumbiera a Ludárovej.

Keďže čas pokročil, vynechávame výstup na Ohnište a chodníkom rýchlo zbiehame na západ do Jánskej doliny. Prechod končíme večer v Liptovskom Jáne. Odtiaľ nás autobus odváža do Liptoského Mikuláša. Poznámka na záver: hoci je kameňolom vo Svidove ľahko dostupný a pomerne bezpečný, odporúčame vyžiadať si pred jeho návštevou povolenie majiteľa (prevádzkovateľa).


Priesvitné kryštály kremeňa
sfarbené hematitom


Kusový baryt s chalkopyritom


Chalcedón, chlorit


    Bornit

rs