Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Badínska dolina - Kremnické vrchy
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
29.10.2005

Na výlet za nontronitmi v Badínskej doline vyrážam zo Zvolena. Prímestským autobusom za polhodinu dorazím na križovatku pred obcou Badín. K samotnej dedine mám ešte pár kilometrov cesty, prechádzam mostom ponad diaľnicu. Ponad hlavu mi hučia štartujúce tryskáče - neďaleko sa nachádza vojenské letisko Sliač. Dedinkou prechádzam rýchlo, len ešte v obchodíku dopĺňam zásoby. Počasie je výborné, ale vonku je už dosť chladno, teplota sa drží len tesne nad nulou.

Začiatku Badínskej doliny dominuje veľký kameňolom na andezit, ktorý sa v okolí používa prakticky všade, od štrku až po kamenárske práce. V lome hučí plná prevádzka, preto ho ani nepokúšam a vchádzam do doliny.


Nontronit z Badínskej doliny

Badínska dolina sa nachádza vo východnaj časti Kremnických vrchov a odvádza vodu do Hrona. Doliny tejto časti pohoria majú veľmi mierne sklony - hoci v záveroch sa šplhajú do značnej nadmorskej výšky (okolo 1100 m). Postupne teda kráčajúc fajnovou asfaltkou naberám výšku. Mojim cieľom sú tri malé kameňolomy v blízkosti prírodnej rezervácie Badínsky prales - približne 5 km od ústia doliny. Cesta k nim mi trvá z dediny asi hodinu a pol.

Jeseň pokročila, lístie prakticky opadalo a miestami na ceste vytvára šušťavý žltohnedý koberec. Konečne som pri cieli. Po pravej strane vidím prvý zo spomínaných lomov. Nie je veľký a vyzerá pomerne zarastene. Rozhodol som sa že budem postupovať zhora dole, preto ho zatiaľ obchádzam. Prehliadku začínam v hornom lome. Skladám ruksak a vyťahujem kladivo. Andezit v lome je oveľa svetlejší ako ten z veľkolomu na začiatku doliny. Je aj oveľa zvetranejší, čo ma teší, pretože práve v ňom očakávam výskyt ílových minerálov.

Skusmo rozbíjam niekoľko kameňov a na chádzam celkom pekné vzorky kryštálikov čiernych amfibolov. Niektoré sú veľké okolo 1 cm a zo zvetranej horniny celkom ľahko vypadávajú. Najväčšie kúsky odkladám do zápalkovej škatuľky. Začínam sa obzerať po nontronite. V hornom konci lomu vidím zvetraný andezit, ktorý sa mi vidí mierne zelenkastý, preto sa presúvam k nemu. Nachádzam prvé nálezy nontronitu. Tento výrazne zelený ílovitý minerál je pomerne zriedkavý a prvé vzorky sú veľmi zvetrané, prakticky sa v rukách rozsýpajú na prášok.

Hľadám ďalej a skúšam kopať. Predpokladám, že ak odvalím časť najzvetranejšej horniny, dostanem sa k menej porušeným celistvým vzorkám. Kopkám asi 5 minút a naozaj, v ruke mi ostalo niekoľko pekných, krásne jasnozelených vzoriek nontronitu, miestami so zvyškami zvetraného andezitu. Najväčšia z nich má vyše 20 cm. Je čas na obed. Prehrýzam sa rožkom a uvažujem, koľko nontronitu v rupsaku unesiem. Nakoniec si vyberám asi 4 najväčšie celistvé vzorky a zo zvyšku staviam výstavku pre prípadných ďalších zberačov.

Takto obťažkaný opúšťam lom a vychádzam do Badínskeho pralesa. Je to unikátna prírodná pamiatka, ale na jej prehliadku si nechávam len hodinku. Nádherné staré stromy sa striedajú s mladinkou aj s vyslovene pralesnými velikánmi. Chcel by som tu stráviť hoci celý deň, ale zima a postupujúci čas velia k návratu.

Dolinou schádzam pomaly, teším sa zo samoty a v podvečernom čase schádzam do Badína. Odtiaľ tak ako som prišiel na zastávku ponad diaľnicu. Našťastie nemusím čakať dlho a autobus ma odváža späť do Zvolena.

rs