Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Krupina - Štiavnické vrchy
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
4.11.2005

Mestečko Krupina sa nachádza asi 25 km južne od Zvolena. Leží na pomedzí Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny (vrchoviny). Je to historické mestečko s viacerými zachovanými pamiatkami. Leží v tesnej blízkosti oblasti stredovekých banských miest: Banskej Štiavnice, Banskej Bystrice a Kremnice. Od Štiavnice je vzdialené okolo 20 km cestou cez sedlo Tomperk a malebnú dedinku Žibritov (kde mimochodom natáčali v 50-tych rokoch známy film Dáždnik svätého Petra).


Pohľad z Vartovky, v pozadí Štiavnické vrchy
(foto: Ing. M. Ďuroch)

Okolie Krupiny je budované prevažne sopečnými horninami. Výbežky Štiavnických vrchov sa zvoľna dotýkajú západného okraja mesta a sú budované andezitmi. Východne od mesta sa nachádza zaujímavá Krupinská planina, budovaná prevažne pyroklastikami – andezitovými tufmi, tufitmi a podobnými horninami.

V Krupine sa baníčeniu nedarilo, rudné žily sa v chotári mesta nevyskytovali. Napriek tomu sa v okolí mesta nachádzajú viaceré zaujímavé lokality, ktoré stoja za spomenutie.

Kameňolom Ficberg

Pomerne veľký, už nefungujúci lom sa nachádza asi 3 km západne od Krupiny smerom na Žibritov. V lome sa ťažil tmavý, miestami takmer čierny andezit. Už z diaľky je viditeľný vďaka charakteristickej halde vysokej niekoľko desiatok metrov. V kameňolome sa nachádzali krásne ukážky 5-bokej odlučnosti andezitov. Poškodené ale predsa viditeľné zvyšky možno ešte stále obdivovať v hornej časti. Andezit je miestami svetlejší, zvetranejší a možno v ňom zbierať miestami celkom pekné kryštáliky – výrastlice čiernych amfibolov. Občas sa v puklinách andezitu (hlavne v horných poschodiach) nachádzajú výplne práškovitého alebo zemitého ílu tvoreného prevažne montmorillonitom.

Opály

V pyroklastikách v okolí Krupiny sa nachádzajú na mnohých miestach pekné ukážky červených, hnedých alebo zelenkastých opálov. Vzorky je možné nájsť priamo na poliach, prípadne v zárezoch ciest atd. Pekné opály sa dajú nájsť na medziach a poliach na plochom hrebienku smerujúcom od Ficberku ku Krupine. Ďalšie lokality sú roztrúsené na ploche východne od Krupiny v doline Tepličky (za kúpaliskom), prípadne smerom na obec Bzovík.

Najväčšie vzorky, ktoré som pri zbežnom prieskume na medziach objavil mali veľkosť do 15 cm. Na povrchu sú často zvetrané, ale po rozbití veľmi estetické.

Štangarígel

Táto jedinečná prírodná pamiatka sa nachádza západne od Krupiny v Štiavnických vrchoch. Prístupná je po zelenej turistickej značke asi hodinu chôdze od mesta. Na plochom hrebeni kopca vystupujú nádherné 5-boké hranoly andezitu vysoké niekoľko decimetrov až metrov. Lokalita je známa od nepamäti, predpokladá sa že v staroveku slúžila ako kultové stredisko, známa je údajne keltským nápisom. O jej ochranu sa významne zasadzoval už koncom 19. storočia nestor slovenského múzejníctva Andrej Kmeť.

Mäsiarsky bok

Mohutné andezitové bralá asi 7 km severne od Krupiny smerom na Zvolen. Sú dobre viditeľné už z hlavnej cesty, z diaľky zaujímavé svojím červenkastým sfarbením. Zaujímavá ukážka zvetrávania andezitov. Lokalita je známa aj výskytom vzácnych lesostepných rastlinných spoločenstiev. Mäsiarsky bok je niekoľko rokov sprístupnený turistickým chodníkom.

Bzovík

Neďaleko malej obce známej stredovekým kláštorom sa v pyroklastikách často nachádzajú pekné, až 2 cm veľké výrastlice a kryštály amfibolov.

Pamiatky

Krupina je známa viacerými historickými pamiatkami. V protitureckých  bojoch v 16. a 17. storočí malo mesto kľúčový význam pre obranu stredoslovenkého banského regiónu, predovšetkým Banskej Štiavnice. Z obranných stavieb sa dodnes zachovala Vartovka – pozorovacia veža nad mestom na nevysokom kopci, z ktorej je výhľad ďaleko na juh a východ, odkiaľ sa predpokladali hlavné smery tureckých útokov. Vartovka je zreštaurovaná a voľne prístupná. Z veže je dobre viditeľný najvyšší vrch Štiavnických vrchov – Sitno. Traduje sa že v prípade tureckého nebezpečenstva signálne ohne zapálené na Vartovke boli viditeľné na Sitne a odovzdávané ďalej smerom k Banskej Štiavnici.


Protiturecká bašta Vartovka
(foto: Ing. M. Ďuroch)

Z ostatných pamiatok Krupiny hodno spomenúť kláštor, kostolný komplex, trojičný morový stĺp, zachovanú časť mestských hradieb, historické domy na námestí, rodný dom Andreja Sládkoviča. Návštevu tohto pokojného malého mesta môžem všetkým vrelo odporučiť.

rs