Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Technika a spôsoby ryžovania zlata
zdroj:
www.zlatokopi.host.sk
pridané:
15.11.2005

Chcete skúsiť šťastie a hľadať v slovenských potokoch zlaté zrnká? Čítajte a dozviete sa ako na to.

Panvica (batea)

Základný a storočiami osvedčený nástroj zlatokopa je ryžovacia panvica. Je to okrúhla (drevená, kovová alebo plastová) nádoba so špicatým alebo plochým dnom, ktorej šírka je obyčajne do 50 cm a hĺbka do 15 cm. Zlato je mimoriadne odolné voči chemickým a mechanickým vplyvom, preto sa zo svojich primárnych výskytov dostáva do riečnych náplavov. Keďže má vysokú hustotu, koncentruje sa na určitých miestach vo vodnom toku, ktoré musí dobrý zlatokop spoľahlivo identifikovať. Materiál (štrk, piesok) z takéhoto miesta sa naberie do číňana a pomalými krúživými pohybmi sa pomocou vody odkaľuje a striasa. Ťažké častice klesajú na dno (do špica) a ľahké sú cez okraj panvice odplavované. Po odplavení ľahkého materiálu zostane na dne jemný čierny piesok, nazývaný šlich. Tvoria ho ťažké minerály, ku ktorým patrí aj zlato.

Splav (kanalon)

V prípade, že zlatonosný náplav je väčších rozmerov a je dostatok vody, možno použiť tzv. splav. Je to kovový alebo drevený žľab, v ktorom sú priečky na zachytávanie ťažkého materiálu. Splav je mierne naklonený a na jeho vrchnú časť sa nasýpa piesok, ktorý je stálym prúdom vody preplavovaný cez priečky. V nich cirkulujúca voda stále nahrádza ľahký materiál ťažším. Po ich naplnení sa nahromadený koncentrát doryžuje číňanom. Dnes existujú výkonné plávajúce splavy s motorovými čerpadlami, pomocou ktorých sa premyje veľké množstvo materiálu bez väčšej námahy.

Pumpa

Ďalším pomocným nástrojom zlatokopa je tzv. pumpa, ktorá slúži na vysávanie materiálu z puklín a štrbín skalného dna (bedrocku) potoka, v ktorých sa zlato s obľubou zachytáva. Pumpu tvorí jednoduchý kovový alebo plastový piest, z ktorého sa po natiahnutí materiál premiestni do číňana a doryžuje klasickým spôsobom.

Plávajúci splav s motorovým čerpadlom (draga, dredge)

Kde hľadať zlato...

Perspektívne miesta na ukladanie zlata a ťažkých minerálov v riečnych náplavoch sú znázornené na obrázku. Vo všeobecnosti sú to miesta, kde sa prúd prirodzene spomaľuje (pred a za skalou, ostrovčekom, vnútorné oblúky zákrut, prítoky a podobne).

zlatokopi.host.sk