Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Jak rýžovat zlato
zdroj: Český klub zlatokopů
pridané:
1.12.2005

Dříve než začnete zpracovávat svoji první pánev plnou zlatonosného materiálu, vyhlédněte si k tomu nejvhodnější místo. Vyberte si plácek, kde hloubka vody dosahuje nejméně 15 centimetrů a kde je dostatečně silný proud, aby odplavoval zakalenou vodu, která by vám mohla překážet v pohledu do pánve. Také zvolte místo, kde se můžete pohodlně posadit.

KROK A. VYPLAVENÍ VĚTŠÍCH KAMENÚ A NEČISTOT

 1. Naplňte pánev materiálem asi ze tří čtvrtin a ponořte ji do vody těsně pod hladinu. Několikrát důkladně protřepejte materiál v pánvi horizontálními pohyby zepředu dozadu a ze strany na stranu. Dávejte přitom pozor, aby vám materiál z pánve neutíkal.

2. Protřepávání materiálu plynule změňte na jemný krouživý pohyb tak, aby materiál v pánvi začal obíhat po obvodu. Tento pohyb umožní, aby se většina nečistot a jílu rozpustila a vyplavila ven. Kořeny a větší hroudy hlíny opatrně rozmělněte prsty nad pánví. Větší kameny pečlivě opláchněte nad pánví a odstraňte

Opakujte postup 1 a 2, dokud se menší štěrk nedostane na povrch materiálu a těžší složka se nezačne koncentrovat na dně pánve.

KROK B. VYPLAVENÍ PÍSKU A MENŠÍHO ŠTĚRKU

 Držte pánev těsně pod hladinou vody a nakloňte ji mírně od sebe. Viřte vodu v pánvi ze strany na stranu a jemně setřásejte materiál k nakloněnému okraji. Opatrně odplavujte povrchovou vrstvu materiálu a lehký štěrk přes okraj pánve. Čas od času srovnejte pánev a protřepejte materiál, aby se lehčí součásti opět dostaly na povrch a zlato se usazovalo na dně. Opakujte postup 1 a 2 v kroku B, dokud vám v pánvi nezůstanou pouze asi 2 šálky materiálu. Tomuto materiálu se říká koncentrát.

KROK C. PROMÝVÁNÍ KONCENTRÁTU

V tomto kroku je pro začátečníky lépe vyjmout pánev úplně z vody a ponechat v ní pouze asi na prst vody. Nakloňte pánev lehce k sobě a krouživými pohyby rozprostírejte materiál po obvodu, abyste se mohli snadno přesvědčit o přítomnosti nugetů a kousků zlata a případně je lehce z pánve vyndat.

Pak pánev opět ponořte do vody a opakujte postup 1 a 2 v kroku B. Toto je rozhodující část celého rýžování. Pracujte velmi pečlivě, abyste svou neopatrností nevyplavili zlatinky ven. Pokud pracujete s pánví z umělé hmoty, můžete použít magnet, kterým docílíte rychlé separace těžší magnetické složky a zlata v koncentrátu.

Přiložte magnet na spodní stranu lehce nakloněné pánve a pohybujte s ním v malých kruzích, čímž dosáhnete rychlého oddělení zlata z koncentrátu.

DOBRÉ RADY PRO RÝŽOVÁNÍ 

Před použitím ocelové pánve důkladně odstraňte všechny zbytky mastnoty z jejího povrchu. Nejčastěji se to provádí opatrným opálením pánve nad ohněm. Pánev nejdříve rozpalte do červena a pak rychle schlaďte ve vodě. Tento postup nejen odstraní mastnotu, ale dodá pánvi také tmavě modrý odstín, na kterém je zlato lépe viditelné. Zbytky mastnoty v pánvi způsobují, že jemné zlato "plave" a nelze jej separovat.

Pro urychlení konečné fáze rýžování je dobré mít po ruce malou lahvičku saponátu. Několik kapek přidaných do pánve v poslední fázi sníží povrchové napětí vody a značně urychlí separaci zlata.

Na závěr. Nenechte si od nikoho namluvit, že naše řeky a potoky neobsahují již žádné zlato. Každý rok je zimní bouřky vynesou opět na povrch, a tak neustále obnovují přírodní zásoby. Je zde, jen si je vzít. A rýžovací pánev je pořád ten nejlepší způsob jak je nalézt!

Nezbytnou součástí rýžovnického náčiní je také síto. Pomocí síta položeného přes okraj pánve můžete roztřídit materiál a odstranit větší valouny, což značně urychlí rýžování. K dostání jsou síta s různou velikostí ok od 4 do 100. Nejčastěji se používají v kombinaci se střední velikosti pánve a lze je zakoupit v obchodech s rýžovnickým náčiním.

Český klub zlatokopu