Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Acháty (1. časť) - všeobecne, vznik, výskyt, vlastnosti, odrody
zdroj:
www.agate-slovakia.tk, Ing. Ján Holečko 
pridané:
4.12.2005

Pre väčšinu ľudí je kameň ako kameň, nevidia medzi nimi rozdiely. V skutočnosti sa od seba odlišujú nielen farbou a tvarom, ale aj pôvodom či zložením. Pre tých, čo ich poznajú, to nie sú obyčajné kamene, ale horniny a minerály, ktoré keby vedeli hovoriť, povedali by nám veľa o Zemi. Svet minerálov sa skladá približne z 3500 druhov. Hoci sú mikroskopické alebo gigantické, potrebovali tieto kryštály, ktoré sú súčasťou hornín, tisíce a možno aj miliardy rokov, než sa objavili na povrchu Zeme. Tu upútavajú naše pohľady svojou dokonalou geometriou, v ktorej lúče svetla nesmierne zvýrazňujú tvary a farby.


Achát - Zemplín

Mnohí zo začínajúcich nadšencov, ktorých upútala a očarila krása neživej prírody a jej dokonalé výtvory , ani nevedia, kde sa môžu priamo v prírode bližšie oboznámiť s farebnou pestrosťou, zaujímavým tvarom a krásou nerastov. Niektoré možno objaviť v starých opustených kameňolomoch, zárezoch lesných a poľných ciest, prípadne i na zarastených haldách opustených baní, iné pri rôznych technických prácach, výkopoch a úpravách pri stavbe ciest, alebo tiež v ornici čerstvo zoraných poliach, ale aj v opustených baniach a štôlňach.

Každý minerál má svoje čaro, ale mňa upútali najmä acháty. Jeden z dôvodov je aj ten, že každý kameň je výnimočný svojou kresbou a aj farbou. Najdú sa medzi nimi modré, červené, žlté, biele... no proste všetky farby dúhy. Niektoré sú jednofarebné, niektoré tvoria spleť dúhových farieb. Niektoré majú jeden prúžok, iné majú tisíce tenkých prúžkov.

Na ich zber postačí len trpezlivosť, skúsenosti, alebo dobrý priateľ, mineralogické náradie, z ktorých najdôležitejšie je určite geologické kladivo, alebo len obyčajné. Chýbať nesmú ani staré noviny, do ktorých sa kamene opatrne zabaľujú tak, aby sa nepoškodili. Prv než si založíte zbierku hornín a minerálov, poraďte sa s niekým, kto už má s tým skúsenosti. Najkrajšie acháty v každom prípade treba dať skúsenému brusičovi vybrúsiť a vyleštiť, ináč ich krása ani hodnota nie je úplná. Snáď ešte dobrá rada, nikdy nesmiete achát rozbiť na polku, stratí svoju hodnotu, prasklinky sa už potom ťažko dajú rezať alebo brúsiť. Pretože zariadenia na prácu pre rezanie a brúsenie sú náročné na konštrukciu aj financie, relatívne drahé sú aj brúsne prášky a leštiace prášky, nie je to lacná záležitosť. Ale výsledok stojí za tú námahu. Napokon usúďte sami:

Pomenovanie achát tomuto minerálu dal Theophrastos (376 - 287 pr. Kr.), podľa riečka Achates na Sicílii (dnes Dirillo). Podľa archeologických výskumov sú acháty ľudstvu známe už vyše 8 000 rokov. Intenzívne sa ťažili a spracovávali už v staroveku. V tej dobe bol achát obľúbený zvlášť v starom Ríme. Vyhotovili z neho pečatidlá, drobné ozdobné predmety, brúsili gemy. Acháty majú svoj význam aj v astrológii. Pripisovaná im bola magická sila a moc liečiť rôzne choroby

Vznik achátov

Achát je zmes chalcedónu, kremeňa a opálu, ktoré sa ukladali v tenkých farebných vrstvičkách okolo kryštalického jadra alebo cudzorodej častice. Vytvára sa vo vulkanických horninách najmä v melafýroch, mandľovcoch, čadičoch a vzácnejšie aj v porfýroch. V dutinách týchto prevažne sopečných hornín tvorí okrúhle geódy nepravidelného tvaru. Pri vulkanických procesoch sa vytvárali v tečúcej láve menšie či väčšie dutinky. Po vychladnutí lávy v týchto dutinách sa často zachovali roztoky bohaté na SiO2 /kremičité/, a tie sa postupom času vyzrážali vo forme chalcedónu alebo vykryštalizovali v strede geódy. Okrem chalcedónu, ktorý tvorí prevažnú časť achátu, najčastejšie sa vyskytuje v acháte kremeň, a to vo forme krištáľu, ametystu, záhnedy, vzácne aj zelený kremeň napr. z Poľska. Nie je zriedkavosťou ani opál, kalcit, baryt a mnoho ďalších minerálov. Veľmi krásne sú acháty s dutinkami, ktoré nazývame geódy. Napríklad acháty z Brazílie, ktoré majú v dutinách okrem bežných ešte desiatky ďalších minerálov - antimonit, goethit, zeolity....

Výskyt achátov

Achát získal svoj názov podľa rieky Achatés na Sicílii. Azda najznámejšie a najkrajšie acháty pochádzajú z oblasti Minas Gerais z Brazílie. Tieto acháty sú známe vo svete svojou výnimočnou farebnosťou. Brúsia sa na tenké doštičky a používajú na výrobu brošní a šperkov.

Pekné acháty pochádzajú aj z nemeckého náleziska v Idar - Oberstein, na ktorých prevláda hnedá, žltá alebo červená vzorka. Zo zahraničia aj v Indii (plošina Dekkan), v Uruguayi, Taliansku a v Mexiku. Za svetovými lokalitami achátov nezaostáva ani Česká republika. Krásne acháty od našich susedov pochádzajú najmä z oblasti v Podkrkonoší (Kozákov, Levín, Železnice ...). V Maďarsku, v Poľsku sú tiež lokality, aj keď menej známe, ale o to pestrejšie sfarbené. No a nesmiem zabudnúť ani acháty zo Slovenska. Vyskytujú sa v oblasti Slanských hôr, ako sú náleziská Brezina, Kuzmice, Byšta. V Zemplínskych horách sú pekné acháty v Brehove a v Zemplíne. Známe sú lokality Kvetnica, Malužiná, ale aj v oblasti Malých Karpát / Lošonec, Sološnica/.

Fyzikálne vlastnosti achátov

Achát patrí do veľkej skupiny polodrahokamov, ktoré sa využívajú v šperkárstve. Patrí k početným odrodám kremeňa, hlavne chalcedónu, v ktorom prevládajú koncentrické prúžky.

Štiepateľnosť: bez štiepateľnosti
Tendencia: krehký
Lesk: mastný
Lom: lastúrový
Tvrdosť: 6,5- 7
Hustota: 2,65
Vryp: biely
Vzorec: SiO2

Mriežka: pozostáva z mikroskopicky drobných vlákien a zrniečok Farba: vytvára vrstvičky rozličných farieb v dôsledku prímesí rôznych stopových prvkov. Štiepateľnosť: bez štiepateľnosti, lastúrový lom. Je odolný voči kyselinám. Nevýrazné sivé acháty sa dajú ľahko prefarbiť podobne ako textílie. Umelé farbenie tohto sčasti porózneho materiálu bolo známe už začiatkom nášho letopočtu.

Významné odrody achátov:

Onyx - páskovitá, čiernobiela odroda /arabský onyx/, červeno bielé pásiky /karneol-onyx/. Klasický onyx je čierno biely.
Sardonyx - paralelne usporiadaná, biele /modré/ a hnedé /hnedočervené/ vrstvy
Ohnivý achát - je priesvitná odroda a má variabilné sfarbenie, často irizujúce / hrá farbou ako olejová škvrna na vode/, pochádzajú z Mexika
Machový achát - obsahuje dendrity oxidov železa, po vybrúsení pripomínajú mach
Zrúcaninový achát - kresba pripomína zrúcaniny hradu, / v tvare cik, cak/, pekné pochádzajú z Čiech, z lokality Halže
Machový achát - z Maďarska - Erdohorváty.

Literatúra ešte uvádza mnoho iných odrôd

agate.slovakia.tk