Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Acháty (2. časť) - zbieranie achátov, lokality na Slovensku
zdroj:
www.agate-slovakia.tk, Ing. Ján Holečko
pridané:
5.12.2005

Kde teda hľadať acháty? Mnohí poznajú pekné minerály a samozrejme aj acháty iba z výkladných skríň obchodov alebo zo zbierok múzeí. Keď som ich začal hľadať, najprv som prečítal moho kníh o mineráloch. Málokde však nájdete presný popis miest, kde sa vyskytujú. Prvá informácia, ktorá bola pre mňa motivujúca a ktorá ma zaujala bola, že acháty sa vyskytujú vraj na poliach. Skúsený odborník sa nad mojou otázkou iba usmial a povedal, ak som sa toho dočítal, asi je to tak. Ale kde hľadať? No a na to treba naozaj veľa skúseností, jednak od ľudí, ktorí sú už krok pred vami, alebo z dobrej literátúry, z internetu.... Acháty sa zbierajú všade tam, kde sa hornina dostáva na povrch, v lomoch (Slanec, Kvetnica), z potokov, ale aj z ornice čerstvo pooraných polí (Kuzmice, Brezina, Brehov, Byšta, Zemplín).


Achát - Kvetnica pri Poprade

Najlepší čas na ich zber je hneď po daždi, pretože ten zmyje z povrchu blato a ostatné veľké nečistoty. Takto si ich všimnete skôr. Acháty na povrchu často pripomínajú okolitú horninu, preto treba byť pri zbere opatrný. Väčšinou však acháty bývajú na povrchu značne porušené vplyvom zvetrávania, čo napomáha ich vyhľadávanie a zbieranie. Často sa zbierajú všelijaké jaloviny a až doma zistíte, že to nestojí za nič. Preto je treba hneď na mieste urobiť výber. Robí sa to jemným naťuknutím nájdeného vzorku kladivkom. Akonáhle vdím žilku chalcedónu, alebo v pecke jemnú vzorku, treba odložiť. Vždy však to naťuknutie robíme tam, kde nepredpokladáme budúcu rovinu rezu. I ten najkrajší achát z ktorého chýba kúsok, veľmi stráca na hodnote. Nájdené acháty sa zabalia do novín, pretože pri prenose v plecniaku by sa mohli mechanicky poškodiť. Acháty by sa mali opracovať hneď po vytriedení.

Pri zbere achátov je veľmi dôležitá aj ochrana prírody. Keďže často sa nachádzajú až pár metrov pod povrchom, mnoho zberateľov dokáže lokalitu zdevastovať a zničiť. Preto iným ďalším zberateľom ale koniec koncom aj sami sebe znemožňujú pre budúcnosť túto činnosť. Lesníci, ochrancovia... na danej lokalite vyhlásia zákaz zberu a zneprístupnia miesto výskytu.

Acháty každej lokality majú charakteristickú kresbu. Málokedy tvorí achát geódu - s dutinkou uprostred. Takéto acháty sú najviac cenené. Zberateľ sa môže pochváliť takýmto úlovkom. Farba achátov sa zvýrazňuje ich brúsením a leštením.

Význam a použitie

Achát bol známym nerastom už pred 5000 rokmi. Prúžkovaný kameň vzbudil veľkú pozornosť a zhotovovali sa z neho ozdobné predmety, často so vzácnymi rytinami. Niektoré z týchto rytín boli veľmi drahé, pretože išlo o vynikajúce umelecké diela. Napríklad Rudolf II kúpil pre svoju zbierku rytinu v sardonixe (odroda achátu), tzv. gemu Augusteu, ktorá znázorňuje triumf Augustovho syna Germancia, za 12 000 zlatých dukátov.

Obrazce, ktoré jeho farebné vrstvy rysujú, človeka vždy fascinovali. Dávna báseň pripisovaná Orfeovi hovorí, že stromčekovitý achát pripomína kvitnúcu záhradu osadenú mnohými kríkmi . Táto charakteristika neskôr viedla alchymistov  k predstave, že acháty môžu pomáhať drevorubačom pri vytínaní stromov. Achátom bolo pripisovaných množstvo magických schopností. Vidiečan, ktorý si založil achát za svoj opasok, keď pracoval na poli, mal zaistenú bohatú úrodu. V Perzii sa achátom vykurovalo, aby boli odvrátené blesky a búrky. Bol užitočný aj pri ošetrovaní hadieho uštipnutia, ale na druhej strane nebránil poraneniu Amorovým šípom, ako dosvedčuje starobylý recept: Acháty robia obľúbeným u žien muža, ktorého predtým nemilovali... . Okrem zbereteľstva, praktického využitia achát, ako aj ostatné drahé kamene majú nemalý význam v oblasti ezoteriky a liečiteľstva. Niektorí to fanaticky podporujú a niektorí to zatracujú. O tom si ale musí každý vytvoriť svoj vlastný názor. V každom prípade pre obchodníkov je to aj v tomto smere výhodný artikel. Achát patrí znameniu Blížencov, ktorí pripadajú na 21.5. - 21.6. Pomáha prijať nové posolstvá a slúži ako sprostredkovateľ medzi ľudstvom a životom v prírode.

Ešte aj dnes sú acháty materiálom na výrobu šperkových kameňov a drobných umeleckých predmetov. Novodobý priemysel ocenil vysokú hustotu štruktúry a trvanlivosť achátov a používa ich ako kamene pre ložiská a pre brity do presných váh. Hotovia sa z nich trecie misky pre chemické laboratóriá. Aj umelé farbenie dosiahlo značnú dokonalosť a obľubu.

Najvýznamnejšie lokality achátov zo Slovenska

Brehov

Okres Trebišov. Pre acháty tejto lokality je typický nepravidelný tvar. Sú podobné achátom z Kuzmíc. Tieto acháty majú rôznu farbu, bielu, žltú, modrú a i. Zvonku majú tvar podobný chalcedónu, po prelomaní však majú vnútri kryštáliky. Vonkajším výzorom pripomínajú okolité horniny. Úlomky sú roztrúsené po rozsiahlych poliach. V okolí sa vyskytujú aj iné minerály vzniknuté sopečnou činnosťou / jaspis, obsidián, krištáľ opál.../. Brehov patrí medzi novšie lokality. V okolí Brehova je veľká pravdepodobnosť výskytu nových nálezísk, no žily vedú asi 6m pod ornicou.

Byšta

Okr. Trebišov. Acháty tak ako z väčšiny lokalít sa zbierajú na poli, ale aj v neďaleko tečúcom potoku. Pre ne je typický nepravidelný guľovitý tvar. Charakteristická je biela a modrá farba, podobne ako pre lokalitu Byšta. Výplň dutín tvorí často chalcedón, opál, krišťál, zriedka drobné kryštáliky stilbitu . Chalcedónové žilky sú v tejto lokalite početné.

Brezina

Okr.Trebišov. Zbierajú sa prevažne na poliach. Zdrojom SiO2 boli termálne pramene v medzištádiách vulkanickej činnosti. Chalcedón je hlavná časť výplne žiliek. Acháty majú výrazný geodický tvar na povrchu bielej farby s prerážajúcimi tmavomodrými žilkami, ktoré prezrádzajú obsah masy. Vrstvičky achátov majú výraznú modrú farbu v strede s niekedy kryštalickým bielym jadrom.

Kuzmice

Okr.Trebišov. Acháty v Kuzmiciach sa zbierajú na poliach, najlepšie hneď po orbe. Na povrchu je veľa drobných úlomkov, no už za väčšími kusmi treba zbierať hlbšie. Acháty z tejto lokality majú nepravidelný tvar, zvonku drobnokryštalický, čo nie je všeobecne pre acháty charakteristické. Obsahujú kryštalickú výplň. Farba je biela, žltá, až svetlomodrá. Vzácne obsahujú dutiny. V okolí je aj výskyt tzv. sopečného skla-obsidiánu.

Kvetnica

Okr. Poprad. V okolí Kvetnice sú dva lomy na kraji lesa. V obidvoch sa vyskytujú acháty červenej až ružovej farby, ktorá je v tejto lokalite pre tieto acháty charakteristická. Vytvárajú nepravidelný guľovitý tvar. Zvonku majú tmavozelenú až takmer čiernu farbu. Hojne sa vyskytujú malé úlomky sýtočervenej farby. V súčasnosti je tento lom ešte v prevádzke.

Slanec

Obec 13 km na JZ od Sečoviec, okr. Košice okolie. Acháty sa tu nachádzajú v kameňolome na obidvoch poschodiach pri železničnej stanici Slanec, ktorý je ešte v prevádzke. Tvorí výplň v pyroxenickom andezite. Má svetlomodrú až bielu farbu. V niektorých prípadoch tvorí výplň dutín kalcit medovožltej farby. Na tejto lokalite sa vyskytuje s ostatnými sprievodnými minerálmi.

Zemplín

Okr. Trebišov. Acháty sú roztrúsené na poliach po celom okolí Zemplína. Nachádzajú sa v jaspisoch ako dutiny vyplnené chalcedónom. Najznámejší je hradbový achát . Ako sprievodný minerál sa dá nájsť aj ametyst.

Slivník

Okres Trebišov. Je to úplne nová lokalitať. V starých literatúrach sa spomína, ale pre zberateľskú verejnosť je zatiaľ neznáma. Nachádza sa hlboko v lesoch v okolí obce. Lokalita nájdená pri turistickej prechádzke autorom článku a niekoľkými členmi nášho klubu. Bude podrobnejšie popísaná až po dôkladnejšom prieskume. Pochádzajú odtiaľ acháty nádhernej nebovo modrej farby, úlomky chalcedónov a krištalické drúzy. Farba chalcedónov veľmi pripomína tmavomodrú farbu vzoriek z afrických krajín.

Na Slovensku je ešte niekoľko lokalít v oblasti Nízkych Tatier - napr. Malužinej - sú veľmi podobné achátom z Kvetnice. Taktiež v oblasti malých Karpát - Lošonec a Sološnica.

agate.slovakia.tk