Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Sbírání nerostů a sběratelství vůbec
zdroj: RNDr. Ivan Turnovec
pridané:
12.12.2005

S minerály a horninami se setkával člověk od počátku svého vývoje a to nejen jako se surovinou pro výrobu nástrojů. Lze předpokládat. Že jej na jeho toulkách za potravou zaujaly třpytivé, nebo barevně zajímavé kameny. K uvědomělému sbírání a obklopování se hmotnými artefakty došlo ale až v době, kdy se nomádský způsob života lovců a pastevců změnil ve způsob usedlý.

K prvním objektům zájmu patřily bezesporu kameny, které byly později označeny jako drahé. Bylo pro to několik důvodů. Vzhledem k vyjímečnosti nálezů se drahým kamenům přikládal kultovní význam a věřilo se v jejich nadpřirozenou moc. Německá vědma a léčitelka Hildegarda von Bingen v roce 1150 o drahých kamenec psala: Drahé kameny tedy vznikají z ohně a vody. Proto mají v sobě též třpyt ohně a lesk vody, jakož i mnohé další síly a účinky, kterými lze dosáhnout mnoho užitečného. Jde o věci lidem prospěšné… Kameny sloužily jako amulety, používalo se jich v léčitelství a brzy znamenaly i měřítko majetkové. Snaha obklopovat se hezkými věcmi je přirozená od té chvíle, kdy se dostal člověk ve svém vývoji nad bariéru zajištění základních životních potřeb. Ve starověku a středověku bylo sběratelství výsadou vládců a bohaté šlechty. Nyní je tato záliba čím dál tím masovější. Objekty sběratelství mohou být velmi rozličné.

Sběratelství je hlavně zálibou individuální, ale jeho význam pro celou společnost není malý. Někdy je definováno jako hromadění určitých předmětů

jednotlivcem. Sběratel ale nejen hromadí artefakty. Předměty svého zájmu také třídí, restauruje a uchovává pro své následníky. Ostatně dávno již existuje i sběratelství institucionální. Všechna stávající muzea mají svůj původ v soukromých sbírkách. Systémový přístup ke sbírkám se vyvíjel postupně. Ještě v 15.století měly sbírky jednotlivých feudálů charakter kabinetu kuriozit, nebo panoptika. Až na přelomu 16. a 17.století došlo k výraznému zlomu. Sbírky začaly být vedeny systematicky. Na našem území se v té době nalézala rozsáhlá rudolfínská sbírka uměleckých předmětů, kde měly drahé kameny a výrobky z nich významný podíl. Relikty této sbírky, rozptýlené během třicetileté války, jsou stálou ozdobou významných světových muzeí. Ve své podstatě je sběratelství přínosem pro národní kulturu. Jak již bylo řečeno, mnohé soukromé sbírky se staly základem rozsáhlé kolekce muzejní. Jen namátkou lze jmenovat profesora Vrbu, jehož kolekce drahých kamenů se stala základem sbírkového fondu Národního muzea v Praze, nebo sbírku MUDr Šolce tvořící základ mineralogické expozice muzea Českého ráje v Turnově.

Sbírání minerálů je zálibou značně rozšířenou. Johan Wolfgang Goethe napsal, že: „sběratelé jsou šťastní lidé“. On sám mezi ně patřil a jeho sbírka minerálů patří mezi ty zajímavé. Orientace sběratelů je velmi rozmanitá. Sbírání drahých kamenů je její součástí. Ostatně ve smyslu sběratelském je pojem drahý kámen podstatně širší než ve smyslu komerčně šperkařském. Sběratelská záliba lidi spojuje. Často se sdružují do zájmových klubů. V případě sběratelů minerálů je ve světě registrována téměř tisícovka zájmových klubů, které vydávají více jak 600 časopisů. Situace v naší republice není statisticky podchycena. Neformálních i registrovaných minerálklubů jsou ale desítky. Problém je ale v tom, že na rozdíl od ostatního světa nemá u nás dosud sběratelství minerálů svou legislativu.

V západní Evropě a severní Americe se pořádají pro sběratele různé akce (gem-fart a gem-tour), které organizují profesionální cestovní kanceláře v dostupných cenových relacích po zajímavých místech, kde se dají hledat a sbírat minerály pod odbornou kontrolou. Zajišťuje se tak nejen jednotlivé výskyty před vyrabováním, ale i ochrana životního prostředí. V ostrém protikladu s touto organizovanou formou jsou ilegální nájezdy některých „našich sběratelů“ na lokality achátů, ametystů, záhněd a vltavínů i dalších nerostů, které končí devastací krajiny. Sběratelství je ušlechtilou zálibou a právě proto je třeba, aby došlo i u nás na tomto poli k takové organizaci, aby mohly být v souladu jak zájmy sběratelů doplnit své sbírkové kolekce, tak i zájem o ochranu životního prostředí.

RNDr. Ivan Turnovec