...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Nepodceňujme úrazy
zdroj: Ján Jahn, Geoklub Nitra
pridané:
28.3.2006

Zbieranie nerastov bolo oddávna spojené s cestami do prírody. Ciele zberateľov sú sústredené k haldám baní, do kameňolomov, pieskovní, na skalné steny, štrkoviská a všade tam, kde je nejaká nádej na nálezy vhodné do zbierky. Je samozrejmé, že nechodíme len po cestách, ale štveráme sa do príkrych strání, lezieme po vrchoch, schádzame do roklín, preliezame pichľavé kríky, atď. Tieto terény si vyžadujú špeciálnu taktiku pohybu (istú chôdzu, znalosti z horolezectva aj speleológie), účelnú výstroj a znalosti prvej pomoci v improvizovaných podmienkach.

Nezaškodí pripomenúť aspoň pár zásad:

Špeciálna taktika pohybu

Chôdza patrí k základným prvkom, ktoré musíme dobre ovládať. Inak chodíme hore svahom, inak dole svahom a inak traverzom (vodorovne po svahu). Pri chôdzi sa nerozptyľujeme, zastavujeme len na bezpečných miestach, cez korene stromov prechádzame opatrne a naprieč koreňom, využívame značkované chodníky. V suti hľadáme väčšie kamene, na ktoré sa dá lepšie postaviť, ak týchto niet, stúpame po skalách s ostrejšími hranami, vyhýbame sa hladkým platniam a veľmi drobným úlomkom. Úplne iná situácia nastane počas dažďa, snehu, námrazy a ľadu, kedy aj ľahký terén je veľmi nebezpečný.

Základy horolezectva

Liezť začíname vtedy, keď na udržanie rovnováhy potrebujeme použiť aj ruky. Pri lezení zachovávame pravidlo 3 bodov, ktoré hovorí, že na bezpečný pohyb musia byť na skale vždy 3 končatiny a len potom sa môže štvrtá presúvať (napr. držíme sa oboma rukami a stojíme na oboch nohách, pohnúť sa môžeme len jednou nohou, alebo stojíme na oboch nohách, držíme sa oboma rukami, pohnúť sa môžeme len jednou rukou). Pred zliezaním terénu si najprv očami prehliadneme terén a do pamäti si zafixujeme oporné body v ňom (napr. veľké bloky, stromčeky na skale, výklenky), ku ktorým sa postupne presúvame. Náročnejší pohyb vyžaduje znalosti práce s lanom a horolezeckými istiacimi prostriedkami.

Základy speleológie

Pri prenikaní do podzemných priestorov musíme byť mimoriadne opatrní. Hrozí nám zavalenie, zosunutie stropu, zatopenie, strata vedomia z nedostatku vzduchu, strata orientácie a nemožnosti návratu. Okrem chôdze sa tu často preliezajú rôzne prekážky a môžu sa dokonca prechádzať zúžené miesta aj plazením. Väčšie priestory sa schádzajú po lanách alebo lanových rebríkoch. Dôležitý je zdroj svetla (istený ďalším), potvrdená prítomnosť dýchateľného vzduchu a označená cesta von z podzemia.

Vstup do opustených alebo aj činných priestorov (štôlní, šácht) je až na výnimky zakázaný !

Účelná výstroj

Na bežné turistické cesty nám postačuje známa výstroj. Pre náročnú prácu v teréne potrebujeme pevnú obuv, do blata a vody aj gumové čižmy, dobré a pevné terénne oblečenie, rukavice a ochrannú prilbu. Ostatné veci záležia od účelu cesty, skúseností a počasia. Všetky veci potrebné v teréne nosíme v plecniaku prípadne v koženej brašni (písacie potreby, meracie pomôcky, mapy). Pri dlhšom cestovaní do terénu sa na vhodnom mieste prezliekame.

Znalosti prvej pomoci

Na každú zbernú cestu berieme lekárničku. Najviac potrebujeme leukoplast a náplaste, ďalej obväzy, najmenej rôzne tabletky. Pri náročných akciách v skalnom teréne doporučujeme nafukovacie dlahy.

Pri zbieraní môžeme utrpieť rozsiahle odreniny s povrchovým krvácaním (na rany priložíme nepriľnavé tampóny až potom obväz), tržné, sečné a bodné rany (veľmi krvácajú a hnisajú), výrony, podvrtnutia a zlomeniny. Nepodceňujeme hadov, psov, besné líšky a kliešte.