Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Vlkanová (Banská Bystrica)
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané: 21.4.2006

Z rozličných muzeálnych zbierok, z výstav a literatúry určite poznáte prekrásne kryštály, drúzy a tabule číreho sadrovca z náleziska Vlkanová pri Banskej Bystrici. Patria jednoznačne k najkrajším sadrovcom, ktoré sa na Slovensku doteraz našli. Niektoré tabuľky majú aj desiatky cm a sú dokonale číre. Táto odroda sadrovca sa niekedy nazýva aj "mariánske sklo".


Kalcit s limonitom z lomu vo Vlkanovej

Keďže som mal na dva dni cestu do Zvolena, tešil som sa veľmi, že konečne navštívim aj túto lokalitu. V Zvolene som si vybavil pracovné záležitosti a okolo štvrtej popoludní som nastúpil do vláčika premávajúceho medzi Zvolenom a Banskou Bystricou. Po asi tridsaťminútovej ceste  vystupujem na mini-staničke vo Vlkanovej.

Lom, v ktorom by sa sadrovec mal vyskytovať, je blízko trate, viditeľný z dedinky aj širokého okolia. Dobre je ho vidieť aj z autostrády Zvolen Bystrica. Veľká turistika ma teda nečaká - na mieste som za desať minút. Žiaľ, ťažba už sa tu nevykonáva (okrem chaotickej, vykonávanej miestnymi stavebníkmi), takže je dosť zarastený. Lom je vyťatý do sivého vápenca. Leží v skupine vápencovo - dolomitového komplexu Bystrickej vrchoviny a ohraničujúcej Zvolenskú kotlinu na východe.

Z literatúry som vyčítal, že sadrovec sa vo Vlkanovej objavil náhodou, pri ťažbe vápenca v nádherných priehľadných blokoch v prvej polovici 20. storočia. Majúc v pamäti prekrásne vzorky, ktoré som videl pred asi piatimi rokmi na výstave (v Nitre), s veľkými nádejami vstupujem do lomu. Oči mi jastria po zemi a očakávam, že čoskoro sa to tu začne priam hemžiť sadrovcovými kryštálikmi a drúzami. Samozrejme, spočiatku nenachádzam nič.

Zostávam pokojný - úspech predsa obyčajne neprichádza po prvých minútach. Skladám ruksak a púšťam sa do systematickej prehliadky lomu. Po hodine som si ale nútený priznať úplný neúspech.  V lome som nenašiel nič. Priznávam, že som očakával čosi viac - hocijaký otlčený kus, ktorý by mi zvestoval aspoň jedno - si na tom správnom mieste. No aj keď som postupne kameňolom prekutal krížom - krážom, nenašiel som jediný úlomok.


Detail vzorky, veľkosť kryštálov 2 cm

Zato sa mi začali pred očami zjavovať celkom zaujímavé a dosť pekné kryštáliky a drúzy kalcitu. Väčšinou bol pomerne znečistený, kryštáliky však mali pekné hrotité tvary. Najkrajší kúsok obsahoval drúzu kryštálov veľkých od 1 do 2 cm v dutine masívneho kalcitu. Celá vzorka je "potiahnutá" vrstvičkou limonitu. Limonit je červenohnedej farby, vrstva je hrubá asi 1 mm. Kalcit je viditeľný na niekoľkých miestach, kde presvitá spod limonitu. Má sivasto bielu farbu a je priesvitný.

Tento skutočne veľmi pekný nález mi čiastočne zahojil rany zo "sadrovcového neúspechu". Na vlkanovskú stanicu sa teda vraciam s pocitom čiastočného naplnenia.

Ako tak vychádzam z lomu a cestičkou sa blížim k domom v obci, padne mi odrazu zrak na malý, typicky skosený, číry a veľmi otlčený kryštálik, ležiaci v prachu na krajnici cesty. Samozrejme - sadrovec. Ale odkiaľ... Kryštálik je veľký asi centimeter - stačí na to, aby vo mne nanovo prebudil chuť k návratu. Beriem si ho ako talizman. Teraz je však už pokročilý večer a mňa vláčik odváža späť k Zvolenu.

rs