Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Mapka pamätihodností Španej Doliny
zdroj: tabuľa na námestíčku v Španej Doline
pridané: 29.6.2006

zväčši mapu

tabuľa na námestíčku v Španej Doline