Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Malužiná - dolina Hodruša
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
24.8.2006

Malužiná je obec v Bocianskej doline na severe Nízkych Tatier. Dnes tu žije len okolo tristo obyvateľov, v minulosti však bola významným centrom baníctva v Liptove. Bane na medene aj železné rudy sa nachádzali hlavne v doline Hodruša a Chorupné.

Charakter zrudnenia malužinského ložiska môžeme zrekonštruovať z nálezov minerálov na haldách.

Dominantným rudným nerastom je siderit. Vyskytuje sa prevažne kusový, v kryštalických agregátoch prevažne tmavo červenohnedej farby. V dutinkách sa zriedkavejšie vyskytujú klencové kryštály do veľkosti 1 cm. Nachádzame ho prevažne samostatne, s kremeňom, ankeritom a inými minerálmi, tvorí masívnu výplň žíl.

Ďalším významnejším minerálom je ankerit, väčšinou drobno zrnitý, svetlohnedý alebo žltkastý. Kremeň je samozrejme z nerudných minerálov najčastejší. Býva kusový, sivobiely.

Menej častým primárnym Fe minerálom je hematit. vyskytuje sa zriedkavejšie vo forme šupiniek v samostatných žilkách, s limonitom alebo sideritom.

Z Cu minerálov sme našli na halde drobné zhluky chalkopyritu - do 10 mm.

Hlavným sekundárom je limonit, vyskytuje sa kusový, tmavohnedý až čierny, niekedy vo veľmi pekných vzorkách. Žiaľ, najkrajšie vzorky, ktoré sme našli boli dosť zvetrané. Limonit tiež pokrýva tenkou vrstvičkou na povrchu siderit a ankerit.

Zaujímavý je výskyt mangánových povlakov (psilomelán?), ktoré miestami vytvárajú aj hrubšie, niekoľko milimetrové vrstvičky čiernej farby s polokovovým leskom. Na jedinej malej vzorke z Chorupného sme našli slabé stopy malachitu - trojmilimetrový fliačik v bielom kremeni.

Z nerudných minerálov sme okrem všadeprítomného sivého kremeňa ešte našli tenké žilky bieleho alebo nažltlého kalcitu.

Výlet do Malužinej sme realizovali po známej trase o ktorej som už písal v tejto rubrike vlani.

Ešte jedno upozornenie. Všetky opisovane náleziská a objekty sa nachádzajú na území pod správou Národného parku Nízke Tatry. Žiaľ, väčšina z nich neleží na oficiálnych značkovaných chodníkoch. Tohto roku bol z dôvodu spracovávania kalamity z novembra 2004 vydaný zákaz vstupu do lesných porastov v oblasti medzi Čertovicou a sedlom Priehyba. V prípade, že by ste teda tuto lokalitu chceli navštíviť, je dobre získať na lesnej správe v Malužinej povolenie pre vstup do porastov. Nemalé problémy môžu nastať tiež v prípade, že stretnete dobrovoľného alebo profesionálneho strážcu prírody NAPANTu. Možno by stalo za to skúsiť pred plánovanou návštevou kontaktovať aj správu NAPANTu v Liptovskom Hrádku.

Ja osobne som dolinu navštívil v rámci pracovnej cesty a ako zamestnanec lesníckej inštitúcie som mal vstup vybavený dopredu. Verím, že ani vy by ste nemali mať s týmto väčšie problémy, preto vedome neporušujte návštevný poriadok NAPANTu.

Ak sa teda rozhodnete pre návštevu tejto lokality, musíte počítať s výletom na celý deň. Cesta asfaltkou z Malužinej je dlhá asi 12 km a peši ju prejdete za tri hodiny, zhruba toľko trvá aj cesta späť. Samotný okruh z Hodruše trvá asi 4 hodiny. Odporúčam ísť z Malužinej na horskom bicykli, odložiť si ho v blízkosti chatky. 11 - kilometrový zjazd dolinou je skvelý zážitok na záver výletu. Za určitých priaznivých okolnosti je možné dokonca vybaviť pobyt na poľovníckej chate v Hodruši - patrí štátnym lesom. Takže: veľa zdaru v Malužinej...


Mapka záveru doliny Hodruša s približným označením
miest so zachovanými stopami po baníctve:
A. Pozostatky starej baníckej dediny, chatka Hodruša.
B. Veľká halda hlušiny vo svahu Homôľky
v nadmorskej výške cca 1400 m.
C. Ďalšie stopy po haldách a povrchovom dobývaní
vo východnom svahu Homôľky.
D. Pozostatky banských ciest a chodníkov na Zadnej holi
a v okolí sedla pod Veľkým bokom


Poľovnícka chata v Hodruši. V súčasnosti jediná stojaca
budova v priestore starej baníckej obce.


Horná časť haldy. Temeno porastené stromkami
na konci lesnej zvážnice.


Pohľad na haldu bane vo východnom svahu
Homôlky v nadmorskej výške cca. 1400m.
Nachádza sa na konci zvážnice vedúcej
z bývalej „Starej dediny“ cez sedlo
pod Homôlku


Odkrytá spodná časť haldy. Tu sa dajú nájsť pomerne veľké
limonitové bloky (do 20 cm)


Ešte jeden detailný pohľad na haldu


Kryštály sideritu v dutine. Veľkosť cca 1 cm. V hornej časti
haldy som objavil masívny siderit veľký viac ako 30 cm.
Kryštály sú pokryté tenkou limonitovou vrstvičkou


Ankerit – druhý najčastejší rudný minerál na halde.
Vytvára jemne kryštalické masy žltkastohnedej farby.
Hnedasté zafarbenie limonitom. Veľkosť vzorky 8x5 cm


Masívny siderit s chalkopyritom. Veľkosť vzorky 10x6 cm

 
Limonit je častým sekundárom na haldách, vyskytuje sa
vo väčších kusoch, niekedy je aj obličkovitý,
prípadne obsahuje dutiny. Vzorka 12x7 cm


Mangánové minerály vytvárajú vrstvičky v puklinách
horniny hrubé aj niekoľko milimetrov. Veľkosť 6x4 cm

 


Pozostatky po povrchovom kutaní rudy tesne pod vrcholom
Homôlky v nadmorskej výške asi 1600 m. Niekoľko
podobných pozostatkov je ukrytých v riedkom
poraste kosodreviny


Pohľad z Homôlky na Zadnú hoľu


Veľký Bok – dominantný vápencový vrch
nad dolinou Hodruša (vpravo)


Pohľad z Veľkého Boku na záver doliny Hodruša.
Bodky označujú približnú polohu baní v Homôlke