Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Smrekovica – Močidlo (Veľká Fatra)
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
14.10.2006

Nie je bežným javom, aby sme pri hrebeňovom prechode vysokým pohorím, akým už nesporne Veľká Fatra je, narazili na kameňolom. Jeden zaujímavý malý lom sa nachádza neďaleko horskej chaty na Močidle v blízkosti veľkofatranskej Smrekovice. Nachádza sa v nadmorskej výške cca 1300m.

Situovaný je v severnom svahu Skalnej Alpy, známeho vyhliadkové vrcholu južne od lúk Močidlo. Lom je vysekaný v dolomitickom vápenci, ktorý sa používal pri výstavbe neďalekej bývalej chaty SCP Ružomberok (v súčasnosti patrí súkromnému podnikateľovi – možnosť ubytovania).

Prístup

1. Z Ružomberka hrebeňovou túrou cez Malinô Brdo, Šiprúnske sedlo, Malú Smrekovicu – náročnejšia, asi 5 – 6 hodinová túra.
2. Z Ružomberka autobusom alebo autom na Podsuchú cca. 12 km na juh, odtiaľ peši 8 km veľmi strmou asfaltkou na Smrekovicu – na 7 -om kilometri treba odbočiť vľavo na štrkovú cestu k chate SCP.
3. Z Ružomberka bicyklom po tej istej ceste – značená modrá cyklotrasa – približne 3 hodiny. Pozor, cesta z Podsuchej prekonáva na ôsmich kilometroch asi 900 – metrový výškový rozdiel.
4. Autom až na Smrekovicu (pre tých najpohodnejších).

Opis lokality

Lom je asi 30 metrov široký a 15 metrov vysoký. Hornina je svetlosivý dolomitický vápenec. Je veľmi drobivá, ľahko sa rozpadá (zvetráva) na štrk. Zaujímavé sú časté žilky bieleho kalcitu, ktoré horninu pretkávajú vo veľmi hustej „sieti“. Kalcit je väčšinou masívny, zrnitý, celistvý. Miestami sa vyskytujú aj kryštáliky klencového tvaru. Ich veľkosť je premenlivá, len zriedkavo však presahuje 5 mm. Klence majú pod lupou pekný pravidelný tvar, niekedy sú ich hrany „pokrivené“. Kalcitové výplne dosahujú hrúbku do 10 cm. Neďaleko lomu, asi 150 metrov severne sa nachádza zaujímavé miesto, kde sa horniny fatranského kryštalinika dotýkajú druhohorných vápencov. Toto miesto je pekne viditeľné na zníženine v hrebeňovej časti, ktorou preteká malý potôčik a prechádza hrebeňová cesta. Pravý breh potôčika je na žule, ľavý breh je vápencový.

Vychádzka

V prípade, že prídete na Smrekovicu autom a nemáte chuť na veľkú turistiku odporúčame túto krátku vychádzku. Automobil odstavte v blízkosti križovatky ciest smerujúcich k vojenskej chate na Smrekovici a chate SCP. Peši pokračujte po asfaltke (vpravo), po prechode serpentínou asi za 15 – 20 minút prídete ku komplexu chát patriacich našej armáde. Dostávame sa k turisticky značkovanej hrebeňovej trase (zelená značka).

Za chatami pokračujte po rovnej peknej cestičke rúbaniskami a kalamitiskami na juh. Otvára sa veľmi pekný výhľad na západ do hlbín Ľubochnianskej doliny a druhý hrebeň Veľkej Fatry. Po krátkom prechode lesom vyjdete na lúky – Močidlo, ktoré pomaly klesajú k chate SCP. Priamo pred Vami sa bude nachádzať vrchol Skalnej Alpy, vpravo Ploská, Borišov a Lysec. Po ceste je možné zbierať celkom pekné ukážky pegmatitov s veľkými ružovými živcami, kremeňom a miestami aj niekoľkocentimetrovými „lupeňmi“ sľudy.

Výlet si môžete spestriť zberom kalcitu v opisovanom lome a po 10 minútach prejdete okolo chaty SCP k smerovníku pod Skalnou Alpou. Odporúčam nájsť si ešte asi 20 minút času a vystúpiť po zelenej značke na vrchol Skalnej Alpy. Poskytuje jedinečný výhľad na okolité horstvá: blízku Veľkú Fatru, na západe Malú Fatru a na východe Nízke a Západné Tatry. Skvele vidieť rozdiely v tvare kopcov budovaných žulou, oblými tvarmi vrcholov patriacim ku krížňanskému príkrovu a bralnatými troskami chočského príkrovu (južne ležiaci Čierny kameň). Po návrate k smerovníku, ostáva len zostup po štrkovej ceste späť ku križovatke, kde je odstavené auto. Celý „výlet“ by nemal presiahnuť časový horizont 1 a pol hodiny.

Želám veľa pekných turistických i zberateľských zážitkov vo Veľkej Fatre.


Pohľad na lom od severu


Pohľad zblízka


Detail - dobre viditeľné žily bieleho kalcitu


Pohľad na zníženinu na Močidle - miesto dotyku žuly a vápenca


Pohľad zo Skalnej Alpy na sever - dolina Vyšné Matejkovo,
vpravo svah Veľkej Smrekovice, vzadu Západné Tatry


Kontrast chočského a krížňanského príkrovu vo Veľkej Fatre.
Vpredu bralnatý Čierny kameň (chočský príkrov),
vzadu plochý hrebeň Krížnej


Pohľad zo Skalnej Alpy na západ. Vpredu dolina Blatná, vrch Perušín,
v strede veľkofatranský Kľak, vzadu hrebene Krivánskej Malej Fatry

rs