Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Kalcity v Ludrovskej doline v Nízkych Tatrách
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
10.11.2006

Trasa

Vyrážame na bicykloch z Ružomberka. Do podhorskej dedinky Ludrová (ktorá je mimochodom historickou "ulicou" Ružomberka) máme asi 8 kilometrov. Prekonávame ich miernym stúpaním cestou popri krásnom historickom kostolíku asi za 40 minút. Prechádzame obcou až k ústiu Ludrovskej doliny. Na konci dediny popri "otočke" autobusu k stajniam. Pri stajniach odbočuje doľava popod horu lesná cesta, ktorá sa miernym stúpaním vracia ponad Ludrovú okrajom lúk. Naberáme výšku, a prichádzame na otvorené lúky s krásnym výhľadom na západ. Vidíme Veľkú aj Šípsku Fatru, Choč, vzadu hrebene Malej Fatry.


Mapka trasy

Cesta vchádza opäť do lesa. Po niekoľkých serpentínach sa dostávame opäť nad Ludrovskú dolinu, teraz už značne vysoko. Cesta sa v podstate narovnáva a má viac - menej južný smer. Asi 500 metrov od miesta kde sa cesta dostala nad dolinu prichádzame k cieľu - odkryvu s kalcitmi. Táto časť je značkovaná zelenou turistickou značkou. Turistická trasa pokračuje ďalej popod vrch Kohút, cez Bohúňovo až na Salatín (1632m), jeden z najkrajších vápencových vrchov Nízkych Tatier.

Podložie

Je tvorené dolomitmi a dolomitickými vápencami chočského príkrovu. V odkryve cesty sa nachádzajú početné žily kalcitu bielej alebo medovej farby.

Minerály

Zaujímavé sú predovšetkým výskyty "voľných" kalcitových kryštálov značnej veľkosti. Najväčiší nami nájdený kúsok mal rozmery 20x15 cm a kryštály medzi 3-4 cm. Tieto bývajú rôznym spôsobom zakrivené, navzájom sa prerastajú a vytvárajú niekedy veľmi bizarné štruktúry. Zaujímavé sú nedokonale vyvinuté drúzy doštičkovitého vzhľadu.


Kryštály kalcitu z Ludrovej, veľkosť 3x2 cm

Stav lokality

Prvýkrát sme lokalitu navštívili v 90-tych rokoch. Naše prvé nálezy kalcitov boli aj najkrajšie. Boli sme veľmi prekvapení tým, že takéto miesto nebolo už dávno vyzbierané. Žily totiž ležia priamo na lesnej ceste a v odkryve, dokonca na turisticky značenej a dosť frekventovanej trase.

Našťastie pre nás asi medzi dolnoliptovskými turistami veľa "skalkárov" nechodí, takže kamienky si počkali na nás. Lokalitu sme navštívili s niekoľkoročným odstupom viackrát, vždy sme nejaké kryštály našli, avšak prvé nálezy sme už čo do krásy neprekonali. Verím však, že toto miesto ich skrýva pod zemou ešte veľa.

Ochrana prírody

Táto lokalita patrí do oblasti Národného parku Nízke Tatry. Preto sa treba pri jej návšteve riadiť istými dobrými zásadami pre pohyb v chránených územiach. Predovšetkým nepoškodzovať, nerobiť zbytočný hluk a neporiadok. Nádherná nízkotatranská príroda si Váš súcit určite zaslúži.

rs