Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Fintice
zdroj:
www.preshowminerals.szm.sk
pridané:
28.11.2006

Lokalitu Fintice tvoria dva kameňolomy, ktoré sa nachádzajú zhruba 4km SV od Prešova. Jeden je starší a v súčastnosti opustený, nachádza sa po ľavej strane cesty vedúcej do obce Záhradné. Druhý novší sa nachádza po pravej strane spomínanej cesty asi 1km vyššie od staršieho lomu. Obidva lomy sú založené v andezitoch vulkanického komplexu Stráže.


Stilbit

Asi najviac lokalitu preslávili pekné ×× stilbitu. Najkvalitnejšie vzorky boli v starom lome a to už pomerne dávno. Ešte v 70-tych rokoch minulého storočia. Stilbit tu tvoril ×× do 4cm veľké hlavne na kontakte andezitov so sedimentárnymi horninami. Boli to najkvalitnejšie vzorky tohto minerálu na Slovensku. Spolu s ním sa vyskytoval aj chabazit (×× do 3cm), mezolit, epistilbit (×× do 1cm), pomerne pekné ×× kalcitu, heulandit, skolecit a iné.

Keďže lom je už dlhší čas opustený, nálezy kvalitnejších vzoriek sú prakticky nulové. Ale počuli sme nejaké šumy, že by sa ťažba mohla obnoviť. Zatiaľ bol tento lom vyčistený, no uvidíme. Ak by sa tak stalo, niet pochýb o tom, že by sa takéto kvalitné vzorky mohli ešte objaviť. Pomerne kvalitné vzorky stilbitu sa vyskytli aj v novom lome, hlavne v 90-tych rokoch minulého storočia. Bolo to hlavne v ľavej strane lomu na kontakte sedimentu a andezitu. Tak sa na dlhšiu dobu nálezy vytratili v dôsledku smerovania ťažby do pravej strany lomu, kde sa nachádza "zdravší" kameň. Potom sa ťažba úplne zastavila v dôsledku nevyjasnených majetkoprávnych vzťahov a po piatich rokoch sa znovu obnovila, kedy sa vystriedali majitelia lomu.

V roku 2005 bola postavená drvička takže vyzerá to nádejne. Všetky vzorky, ktoré sme našli boli ešte už v spomínaných 90-tych rokoch. Nádej tu je ale musí sa streliť v ľavej strane lomu, inak to bude problematické. Nechajme sa prekvapiť čo prinesú ďalšie roky.


Kalcit


Chabazit, stilbit


Nový lom


Starý lom

preshowminerals.szm.sk