Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Valaská Belá - aragonit
zdroj:
Roman Gramblička
pridané:
28.12.2006

Bolo to prvý júlový utorok roku 2005, keď sme sa s otcom vybrali na chalupu. Len dva dni po návšteve kameňolomu v Hornom Sŕní, odkiaľ som si okrem sadrovca priviezol i poriadne spálený chrbát. Porobili sme nejakú prácu, keď sa zatiahlo a začalo pršať. K mojej nevôli  pršalo aj nasledujúci deň. Našťastie vo štvrtok sa počasie umúdrilo a na oblohe začal svietiť oskar . Bolo príjemne a tak som sa popoludní vybral len tak z nudy na prechádzku, samozrejme s kladivkom v ruke.


Aragonit

Mal som namierené k zárezu cesty, kde som dúfal, že nájdem nejaké skameneliny. Skameneliny tam žiadne neboli, ale moju pozornosť upútali karbonátové žilky pretínajúce miestne vápence. Začal som ich prezerať, či v nich budú dáke dutinky s kalcitom a v jednej z nich som naďabil na zaujímavý minerál v podobe snehobielych ihličiek a radiálnych agregátov. Hneď mi blyslo hlavou, že pôjde určite o aragonit, čo som si doma aj overil. Nález aragonitu mi urobil veľkú radosť, pretože som ho tu nečakal ale hlavne, sú jeho ukážky, aj pre svoje malé rozmery, zaujímavé. Ponúkam teda podrobnejší popis lokality:

Lokalitou je zárez cesty asi 2 km za Valaskou Belou v smere na Ilavu, pri laze Kuricovci. V záreze, dlhom asi 30m vystupujú šedé, zvrásnené bridličnaté slieňovce spodnej jury ( barém -alb), v ktorých sú časté kalcitové žily min. dvoch typov: žily paralelné (nie vždy) s vrstevnými plochami, mocné 1 až 8 cm, miestami šošovkovito zdúrené; a žily kolmé alebo šikmé k vrstevnatosti, mocné len 1 až 3 cm, s častými drúzovými dutinkami s kryštálmi (ďalej xx) kalcitu.

Aragonit bol zistený iba v žilách prvého typu. Ide o žily tvorené stredne až hrubo zrnitým štiepnym kalcitom krémovej farby, v ojedinelých dutinkách tvorí skalenoédrické xx so zaoblenými plochami. Vo viacerých žilách tohto typu sú v kalcite vtrúsené zrná i vačšie agregáty Fe-karbonátu (neurčený, ide zrejme o ankerit alebo siderit) žlto-okrovej až sýto hnedej farby, miestami zvetráva na práškový limonit. V ojedinelých dutinkách tvorí klencové xx do 2mm. Pomerne zriedkavý je pyrit vo forme drobných čiernych limonitizovaných zŕn do 1mm, narastené xx sú menšie.

Na niektorých žilách sa vyskytuje aragonit vo forme snehobielych radiálne lúčovitých agregátov zložených s ihličkovitých xx až 5mm dlhých, ktoré do dutín i voľne kryštalizujú. Ihličky sú biele až bezfarebné, na koncoch občas okrovo sfarbené. Okrem toho tvorí i drobno zrnité agregáty a žilky o mocnosti do 10mm. Časté sú pozdĺžne dutiny po vylúhovanom aragonite s voštinovitým povrchom. Vznik aragonitu nie je známy, ale mohol by súvisieť so zvetrávaním Fe-karbonátu (názor autora).

Žilky druhého typu často obsahujú dutiny, až do 5 cm s xx delového kalcitu max. 5mm, prevažne bielej farby, ale nízkej kvality.

Aragonit je inak typickým, ale pomerne zriedkavým minerálom vápencov fatrika, zistený aj vo velkolome v Ladcoch a na množstve ďalších lokalít

Lokalita bola navštívená 4x (posl. Sept. 2006) a podla mňa je naďalej relatívne perspektívna, avšak zber vzoriek je značne sťažený tým, že odkryv je priamo nad frekventovanou cestou     ( autá tu jazdia jako šialené, úzky pracovný priestor) a kamene často padájú na cestu. Kalcitové žily je nutné vysekávať zo steny, čo je namáhavé. Pri poslednej návšteve som v žile narazil na ihličkovitý agregát aragonitu až 2 cm veľký, bohužial pri dobývaní sa úplne rozpadol.


Aragonit


Aragonit


Aragonit

 Roman Gramblička