Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Solivar
zdroj:
www.preshowminerals.szm.sk
pridané:
10.1.2007

Ložisko kamennej soli sa nachádza na JV okraji Prešova v miestnej časti Solivar na ploche zhruba 5x5km. Hlavná časť ložiska sa nachádza v hĺbke od 150 do 800m. Polohy čistej soli sú zriedkavé, väčšinou je znečistená vložkami ílov,  pieskovcov a ílovcov. Najväčšiu časť ložiska tvoria soľné brekcie. Lokalita bola objavená na základe výskytu slaných prameňov, ktoré tu boli známe údajne od roku 898, avšak prvá písomná zmienka o nich pochádza až z roku 1223. Prameň sa nachádzal v priestore obce Soľná Baňa, ktorá sa neskôr stala súčasťou Solivaru.


Kamenná soľ

Soľanka sa spracovávala v primitívnych varniach. Zhruba od 15. storočia sa začalo s kutacími prácami. V roku 1572 bola vyhĺbená šachta Leopold, ktorá dosiahla hĺbku 190m. Neskôr boli vyhĺbené aj šachty Mária, Jozef a Ferdinand. Ťažba trvala do roku 1752, kedy došlo k prievalu banských vôd na šachte Leopold.  Po zatopení bane sa ťažila už len soľanka. Tá sa potom spracovávala v dvoch varniach a to Ferdinand a František.

Soľanka sa skladovala v zásobníkoch tzv. četerniach,ktoré boli na Solivare postavené v roku 1815.  Z nich sa potom privádzala do spomínaných varní drevenými trúbkami o priemere 7 cm.  Od roku 1945 sa ťaží soľ lúhovaním vrtmi z povrchu. Vyťažená soľanka sa spracúva v miestnych solivaroch. Z pamiatok, ktoré sa zachovali dodnes je to hlavne gápeľ nad šachtou Leopold, obnovená varňa František, zásobníky soľanky, banícka klopačka, postavená na halde jám Ferdinand a Jozef a taktiež sklady soli, ktoré bohužiaľ zničil v 70-tych rokoch min. storočia požiar.  

Po mineralogickej stránke je lokalita chudobná. Pekné vzorky sa našli v roku 1955 pri prieskume šachty Leopold. V hĺbke 132m sa narazilo na veľkú dutinu so stopami starých banských prác, kde sa našli pekné drúzy kryštálov sadrovca veľkosti do 30cm. Zaujímavé vzorky sme našli v apríli 2006 v oblasti vrtov, kde na prírube rúry vedúcej z vrtu vykryštalizovala soľ v pekných drúzach. Niektoré kryštály sú v peknom kostrovitom vývoji. Odobrali sme pár vzoriek, tie ktoré sme nestihli odobrať, nanešťastie zničil dážď. Teraz už len čakať,  kedy také vzorky a či vôbec ešte narastú.

preshowminerals.szm.sk