Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Biely Potok (miestna časť Ružomberka) - lom pri starej vápenke
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
17.1.2006

Podobný lom ako pri Liskovej (opis čítaj na tejto stránke), sa nachádza asi 3 km južne od centra Ružomberka, pred miestnou časťou Biely Potok. Tento lom využívala stará vápenka (stavba je dodnes zachovaná, charakteristické sú dva tehlové komíny). Je systematicky rekultivovaný v spolupráci s mestom Ružomberok. Slúži ako kontrolovaná skládka sypkých odpadov, ktorými je zavážaný.


Kalcit z Bieleho Potoka. Veľkosť kryštálov 1 cm

Z mineralogického hľadiska bola pred rekultiváciou táto lokalita zaujímavá častými výskytmi pekných priesvitných až priehľadných kryštálov kalcitu v puklinách sivých dolomitických vápencov. Kryštály mali v niektorých prípadoch veľkosť až do 2 cm. Vyskytovali sa občas vo veľmi pekných skalenoedrických tvaroch, samostatne alebo v niekoľko centimetrových drúzach. V súčasnosti je však vstup do lomu pre zberateľov zakázaný, okrem toho zavážaním sa už možnosť získania pekných vzoriek kalcitu znížila prakticky na minimum.

Hornina z tohoto lomu bola využívaná v dávnejšej minulosti nielen ako surovina na pálenie vápna, ale aj ako obľúbený stavebný kameň. Nachádza sa v murive a v sokloch viacerých starších obytných domov v Ružomberku (postavených hlavne v prvej polovici 20. storočia). Kameň bol použitý aj pri terénnych úpravách a oporných múroch na niektorých uliciach. Pri podrobnej prehliadke sa tu stále dajú v hornine vidieť niekoľko milimetrové kryštáliky kalcitu.

rs