Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Malachov – Ortúty
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
31.1.2007

Ložisko rumelky v Malachove je pomerne málo známe. Nachádza sa v oblasti Kremnických vrchov. Usudzuje sa, že rumelkové zrudnenie má nízkoteplotný hydrotermálny pôvod. Podobné ložiská sú na východnom okraji Kremnických vrchov viaceré (napr. auripigment v Tajove a Králikoch). Malachovský výskyt je významný predovšetkým preto, že bol donedávna ťažený.


Rumelka z Malachova - impregnácia v pieskovci

Ložisko som navštívil niekedy v deväťdesiatych rokoch, keď už bola ťažba ukončená. Nachádza sa v doline za obcou Malachov pri Banskej Bystrici. Je prístupné po dobrej asfaltovej ceste. Od obce je vzdialené asi 5 km. V čase mojej návštevy bola baňa zatvorená, nachádzali sa tam ale ešte neodvezené banské vozíky a kadejaké hrdzavé zariadenie. Celkový dojem bol dosť zúfalý. Pri podrobnejšej prehliadke som objavil jeden vozík asi do dvoch tretín naplnený horninou.

Rumelkové zrudnenie má na tomto ložisku impregnačný charakter. Táto časť Kremnických vrchov je budovaná predovšetkým sopečnými horninami treťohôr – andezitmi, ale veľmi často spod nich vystupujú druhohorné sedimenty, ktoré tvoria vlastne podklad sopečných hornín. Práve v týchto horninách vzniklo aj malachovské ortuťové ložisko.

Rumelka (alebo cinabarit) je vlastne sulfid ortuťnatý. Minerál sa vyskytuje v rôznych formách, býva práškovitý, zrnitý, kusový, pomerne zriedkavo sa vyskytuje vo forme drobných priesvitných kryštálikov. Na malachovskom ložisku sa nachádza ako impregnácia sivých pieskovcov. Pieskovce sú pomerne slabo spevnené a veľmi rýchlo zvetrávajú. Aj halda pri bani vyzerala skôr ako veľká kopa piesku, z ktorej kde – tu vytŕčali sivé kamene.

Prehliadku haldy som začal s veľkými nádejami. Ako som však prezeral a rozbíjal jednotlivé kusy, bolo mi jasné, že nájsť po ukončení ťažby pekné vzorky nemusí byť práve najjednoduchšie. Po skoro hodine sliedenia som nenašiel nič, len hlušinu.

Sklamaný som začal prehrabávať obsah zabudnutého banského vozíka, ani tam som nič zaujímavé nevidel. Napokon som sa dočkal – intenzívnym rozbíjaním som získal tri vzorky pieskovca pomerne silno impregnovaného jasnočervenou rumelkou. Vzorky mali veľkosť do 10 cm. Podarilo sa mi ešte nájsť veľký kus pieskovca, kde sa medzi jednotlivými zrnami nachádzali mnohé kryštáliky rumelky. Pri pohľade pod lupou boli pekne ohraničené, priesvitné až takmer priehľadné. Ich veľkosť však dosahovala len necelý1,5 milimeter.

V opisoch ložiska sa uvádzajú aj iné minerály. Okrem bieleho kalcitu, ktorého bola všade kopa sa spomína ešte aj pyrit a arzenopyrit. Tento som našiel vo forme konkrécií žlto - čiernej farby. Mali veľkosť do 5 mm. Ako sekundárny minerál sa v pieskovci bežne vyskytoval limonit, vznikol pravdepodobne rozkladom pyritu.

Lokalitu som žiaľ navštívil bez fotoaparátu, takže som si neurobil žiadnu dokumentáciu. Od mojej návštevy už uplynulo skoro 15 rokov, takže predpokladám, že sa už veľa vecí zmenilo. Ak ste lokalitu navštívili, poteším sa ak mi pošlete fotografie prípadne jej súčasný opis na našu adresu.

rs