Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Halda pri bývalom podniku Hell v Banskej Štiavnici
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
6.3.2007

Táto známa mineralogická lokalita sa nachádza nad Banskou Štiavnicou blízko cesty do Žarnovice. Je situovaná v nadmorskej výške asi 700m. Podnik Hell bol poslednou fungujúcou štiavnickou baňou. V záverečnej fáze sa tu ťažili predovšetkým polymetalické rudy – galenit, sfalerit a chalkopyrit.


Pohľad zhora - vzadu vpravo štiavnická Kalvária

Dnes už baňa nepracuje ale zberateľov doteraz lákajú pomerne rozsiahle haldy, ktoré sa pod ňou rozprestierajú. Po niekoľko rokov som tu tiež nachádzal ešte celkom pekné vzorky štiavnických nerastov. Moja návšteva v lete roku 2006 bola však veľkým sklamaním.

V rámci rekultivácie totiž haldu postupne zavážajú zeminou, takže nezakrytá už ostáva len veľmi malá časť jej plochy. Po tomto katastrofálnom zistení som sa rozhodol aspoň jej vtedajší stav  zdokumentovať pre „ďalšie generácie“. Hľadať minerály som ani neskúšal. Pre kopu mechanizmov, pracovníkov a postávajúcich Rómov tu bolo na môj vkus príliš rušno.

Námatkovou prehliadkou miesta pri ceste, kde som stál som získal niekoľko žiliek kalcitu v zelenom dacite a jeden kusový chalkopyrit, tieto však mali biednu kvalitu. Takže mi ostáva len si zaspomínať na krásne, ešte nedávne časy, keď som odtiaľto domov odnášal kilá pekných minerálov.

Som zvedavý, ako bude halda vyzerať v tomto roku, je mi však jasné, že lokalitu budeme my, zberatelia musieť čoskoro vyškrtnúť zo svojich zoznamov.


Zrekultivovaná horná časť haldy


Zberateľské "memento"

rs