Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Herľany - Banské
zdroj: www.preshowminerals.szm.sk
pridané:
14.3.2007

Lokalita Herľany sa nachádza na podhorí Slanských vrchov zhruba na polceste medzi Prešovom a Košicami. V okolí tejto obce sa vyskytujú rôzne druhy opálov. Asi najznámejší je výskyt tzv. mäsových opálov, ktorý sa nachádza približne 4km SV od obce neďaleko cesty vedúcej do Banského. Východ opálovej žily sa nachádza neďaleko Herlianskeho sedla v nadmorskej výške 700m.


Opál

Lokalita je známa už od 19.storočia. Vo väčšej miere opál nebol využívaný. Okrem už spomínaných mäsových opálov, ktoré majú červenú farbu rôznych odtieňov, sa tu vyskytujú aj opály hnedé, žlté, ružovkasté, chlóropály alebo ich kombinácie. Majú pevnú štruktúru, takže sú vhodné na výrobu ozdobných predmetov. Ďalší výskyt obecných opálov v okolí Herlian sa nachádza 2km JV od obce v údolí prítoku Svinického potoka.

Lokalita týchto opálov už patrí do chotára obce Vyšná Kamenica. Tieto opály sú zväčša hnedej, sivej a bielej farby. Tvoria pásikovú štruktúru a sú pomerne dosť rozpraskané. Žily sú mocné až pol metra a nachádzajú sa tesne pod povrchom na úrovni miestneho potoka. V okolí obce na puklinách andezitov boli nájdené pekné náteky hyalitu. Tieto sa nachádzali na plochách až 30x20cm. Hyality z okolia Herlian patria medzi najkrajšie na Slovensku. Najjednoduchšie sa opály zbierajú na výskyte Vyšná Kamenica, kde sú žily odkryté niekoľkými výkopmi.

Na výskyte červených opálov je to trochu zložitejšie. Žila tu je vyťažená približne do 2m hĺbky, takže je treba urobiť poriadny kus roboty. Zaujímavosťou Herlian je umelo navŕtaný gejzír, ktorý je svojho druhu jediný na Slovensku. Ďalším zaujímavým náleziskom rôznych foriem kremeňa, je výskyt limnokvarcitov v neďalekej obci Banské. Limnokvarcity sa tu vyskytujú na viacerých miestach. Najznámejšie výskyty sa nachádzajú v Jurčovej doline SZ od obce a v údolí potoka Olšava J od obce. Mocnosť limnokvarcitových lavíc sa pohybuje od pol metra až do dvoch metrov. Limnokvarcity majú sivé až čierne jadrá, často s páskovanou štruktúrou, ktoré sú po obvode lemované hnedou vrstvou limonitu. Tieto výskyty patria medzi najkrajšie na Slovensku. Sú vhodné na spracovanie a výrobu ozdobných predmetov. Na lokalite sa nachádza veľa úlomkov limnokvarcitu avšak za kvalitnejšími kúskami je potrebné pustiť sa do väčšej hĺbky.

preshowminerals.szm.sk