Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Byšta - Brezina
zdroj: www.preshowminerals.szm.sk
pridané:
22.3.2007

Lokality Byšta, Brezina a iné náleziská v ich okolí sa nachádzajú v južnej časti Slanských vrchov neďaleko štátnej hranice s Maďarskom zhruba 35km JV od Košíc. V okolí týchto obcí sa nachádzajú krásne vzorky chalcedónov, ktoré majú často achátovitú štruktúru. Táto mineralizácia zasahuje aj do chotárov susedných obcí, hlavne Kuzmíc a Slivníka.


Chalcedón

V Byšte boli nachádzané chalcedóny už v 19.storočí. K znovuobjaveniu tohto náleziska došlo začiatkom 80-tych rokov min. storočia. Nachádzali sa v koryte miestneho potoka, kde ryolitové balvany obsahovali často dutiny vyplnené bublinami, zriedkavejšie aj kvapľami chalcedónu rôznych odtieňov sivej, žltej a modrej farby. Niektoré vzorky chalcedónu sa nachádzali na ploche aj 50x50cm. Často sa tu vyskytujú guľovité agregáty rôznej veľkosti max v priemere 20cm, spravidla však menšie, ktoré sú vo vnútri duté. Dutiny sú vyplnené bublinami chalcedónu, občas vo forme achátu. Raritou sú dutiny v strede vyplnené kryštálmi kremeňa alebo vzácnejšieho ametystu.

My sme sa boli pozrieť na tejto lokalite v roku 1995 a najnovšie v roku 2006. Prešli sme sa po potoku zhruba na úseku 500m dlhom. Momentálne je v koryte potoka raritou nájsť nejaký chalcedón. Východy chalcedónovej mineralizácie na brehu potoka sú značne rozkopané zberateľmi. Krásne vzorky nájdené v 80-tych rokoch asi ťažko je možné očakávať, ale chalcedónové geody menšej veľkosti je možné nájsť aj v súčasnosti. Po prerezaní a naleštení sa môžu ukázať zaujímavé ukážky týchto minerálov. Podobnou lokalitou je aj Brezina, ktorá bola objavená v 90-tych rokoch min. storočia. Brezina je zaujímavá hlavne výskytom pekných chalcedónov v achátovitom vývoji, dutiny s bublinkovitým chalcedónom sú zriedkavejšie. Na rozdiel od Byšty sa chalcedóny zbierajú na poli. Najlepšie možnosti sú po jarnej alebo jesennej orbe.

Snáď najkrajšie acháty na Slovensku boli nájdené v Kuzmiciach. Boli to kusy aj pol metra veľké, ktoré vo vnútri obsahovali dutiny vyplnené kryštálmi kremeňa. Našli sa pri kopaní ryhy, ktorú realizoval geologický prieskum. V súčasnosti sa úlomky achátov dajú zbierať na poliach v okolí obce. Za krajšími ukážkami je potrebné pustiť sa do väčšej hĺbky a zistiť primárny výskyt, ale to by chcelo najskôr bager alebo čatu dobrovoľníkov. Podobná lokalita ako Kuzmice je Slivník, ktorá bola objavená len nedávno. Takýchto alebo podobných výskytov bude v širšom okolí určite viac. Chce to kilometre chôdze a potrebné šťastie a výsledok sa určite dostaví.

preshowminerals.szm.sk