Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Malá Vieska
zdroj:
www.preshowminerals.szm.sk
pridané:
18.3.2007

Lokalita sa nachádza zhruba 10km S od Košíc približne 3km od Kostoľan nad Hornádom (bývalá Družstevná). Lokalitu tvorí rozsiahly lom, ktorý je založený v dolomitoch. Je to chudobná mineralogická lokalita avšak výskyty hlavného minerálu, ktorým je goethit stoja zato. Nachádza sa v kapsovitých útvaroch rôznych tvarov a veľkostí od niekoľkých cm po 1m.


Malá Vieska

Bývajú vyplnené rôznymi oxidmi Fe a Mn (hlavne goethitom, hematitom a maghemitom) a najnovšie bol zistený Mn-oxid ranciéit. Goethit tvorí obličkovité, zriedkavejšie aj kvapľovité formy rôznych farieb od matnej čiernej, červenej, striebornej alebo ich kombináciou. Zriedkavejšie ale o to krajšie majú goethity pestré nábehové farby.

Môžme smelo povedať, že svojou krásou sa vyrovnávajú limonitom či goethitom zo Železníka či Rakošskej Bane. Výskyt týchto káps sa dá pomerne ľahko lokalizovať, pretože majú hrdzavú farbu a tá ostro kontrastuje so svetlými dolomitmi. Aj keď ťažba na hlavnom výskyte nepokračuje, stále je možné nájsť nejaké vzorky. Stačí mať nejakú lopatku alebo krompáč, pretože hornina je dosť mäkká a potom sa už len spoliehať na šťastie.

preshowminerals.szm.sk