Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Podrečany
zdroj:
www.preshowminerals.szm.sk
pridané:
8.5.2007

Magnezitové ložisko Podrečany sa nachádza 10km SZ od Lučenca v juhozápadnej časti Slovenského Rudohoria. Ložisko bolo objavené v roku 1952 pri prieskume starých banských prác, ktoré boli zamerané na výskyt železitých okrov. Tieto sa ťažili už v 19.storočí. Najväčší rozmach dosiahla ťažba železa v rokoch 1914 až 1918. Magnezitové ložisko tvorí päť šošoviek. Celková dĺžka magnezitového ložiska je 1300m a šírka 300m. Výplň šošoviek tvorí v prevažnej miere magnezit, ktorý prechádza až do dolomitu a miestami do feromagnezitu ( breunneritu ).


Aragonit

Vrchné časti ložiska sú zvetrané na limonit a železitý oker. Zóna zvetrávania siaha približne 60m od povrchu. Okre vypĺňajú skrasovatené kaverny a kapsy. Ložisko sa od roku 1960 ťažilo veľkým povrchovým lomom a po vyťažení lomových partií sa prešlo na podzemné dobývanie. Bola vyhĺbená 120m hlboká šachta Július, ktorá mala tri obzory. Lokalita získala mineralogickú slávu vo svete za nádherné drúzy kryštálov aragonitu. Tieto sa vyskytovali už v spomínaných kavernách železitých okrov a v dutinách navetraných magnezitov.

Kryštály dosahovali dĺžku až 40cm a plochy, na ktorých sa vyskytovali presiahli 1m. Aragonity z tejto lokality sú považované za najkrajšie na svete a sú ozdobou mineralogických zbierok každého významnejšieho múzea. V súčasnosti sa sporadicky vyskytujú menšie drúzy aragonitu s veľkosťou kryštálov do 5cm na najvrchnejšej etáži lomu. Občas sa vyskytnú aj pekné vzorky zo starých zberov na mineralogických burzách ale ich cena ako by povedali naši bratia Česi „hvězd se dotýká“. Okrem aragonitov sa zriedkavo vyskytli pekné kryštály dolomitu do 5cm veľké. Ostatné minerály na ložisku nemajú zberateľský význam.

Chceli by sme upozorniť zberateľov, ktorí sa chystajú navštíviť túto lokalitu aby si dávali veľký pozor, pretože steny a svahy v lome sú veľmi nestabilné!

preshowminerals.szm.sk