Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Turík - Chočské vrchy
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
10.5.2007

Chočské vrchy zberateľom minerálov veľa ponúknuť nemôžu. Toto vápencové pohorie, ktoré sa tiahne od Ružomberka po prvé vysoko tatranské končiare je budované výhradne horninami chočského, menej aj krížňanského príkrovu. Takže hoci ho radíme medzi jadrové, kryštalinikum je dosiaľ skryté pod hlbokou vrstvou nadložných sedimentov.


Limonit z Turíka

Z minerálov vyskytujúcich sa v prevažne vápencových, niekedy aj dolomitových súvrstviach je najčastejší kalcit. Tento je bežnou súčasťou žiliek vo vápenci a väčšinou ho nachádzame ako biele kusové výplne. Niekedy sa dajú pri troche šťastia, najlepšie vo svahoch početných zvážnic okolo Veľkého a Malého Choča nájsť celkom pekné skupinky kryštálov.

Jedinou „rudou“, ktorá sa kedy v Chočských vrchoch ťažila je limonit. Tento železný nerast sa tu nachádza často, niekedy aj v celkom zaujímavom množstve. Samozrejme, dnes by takéto rudy už nikto neťažil. Motiváciou pre dobývanie aj veľmi chudobných rúd v minulosti boli vysoké náklady spojené s dopravou. Okrem toho zohrávala úlohu snaha o určitú sebestačnosť a maximálne využitie prírodných zdrojov v regióne.

Z banských prác v Chočských vrchoch sa dodnes spomínajú diela v Choči (niekoľko štôlní nad Valaskou Dubovou aj vo východnom svahu tohoto vrchu). Ďalšie známe banské práce boli v blízkosti Malatinej. Pre zberateľa môžu byť zaujímavé aj mnohé menšie výskyty limonitu v lomoch na južnom úpätí tohto pohoria.

Turík je malá dedinka na južnom úpätí Choča. Leží približne na polceste medzi Liskovou a Liptovskou Teplou v ružomberskom okrese. Je pozoruhodná niekoľkými stavebnými pamiatkami, medzi ktorými hrá prím kaštieľ. Býva tu len niekoľko ľudí a veľa domov je premenených na chaty. Lom, o ktorom sa chcem zmieniť je v pravom svahu zužujúcej sa doliny v ktorej leží „horná“ polovica obce.

Hornina

Dolomitický vápenec svetlosivej farby. Hornina je veľmi drobivá, dno lomu pokrýva vrstva štrku. Lom je bežným zdrojom vápenného kameniva a piesku pre miestnych.

Minerály

Limonit sa tu nachádza najviac vo forme zemitých, niekedy kusových výplní v puklinách horniny. Najčastejšie býva zmiešaný s kalcitom. Vytvára zmes podobnú „stuhnutému“ piesku. Zriedkavejší je čistý limonit. Vypĺňa pukliny v hrúbke do 5 cm. Pri troche šťastia sa dajú nájsť aj celkom pekné vzorky kusového minerálu, niekedy dokonca s náznakmi „obličkovitých“ výplní v dutinkách. Farba  je najčastejšie hnedo - oranžová. Sýtosť sfarbenia kolíše v závislosti od pomeru limonitu a kalcitu v zmesi. Vzorky čistého kusového limonitu sú obyčajne tmavohnedé. Výnimočne sa dá nájsť aj takmer čierny limonit v puklinách (obličkovitý).

Kalcit je bežný. Tvorí tenké žilky, je biely a kusový. Na tejto lokalite som nenašiel žiadne kryštáliky ani nijako inak zaujímavé vzorky.

Prístup

Turík je dobre prístupný autom a samozrejme aj bicyklom z Ružomberka. Od mesta je vzdialený asi 10 km. Cykloturisti sa môžu orientovať žltými cykloturistickými značkami. Odporúčam pokračovať v ceste hore Turíckou dolinou do sedla za Turíckou Magurou, potom krásnym zjazdom do kúpeľov Lúčky. Táto trasa je však vhodná pre zdatnejších jazdcov na dobrých horských bicykloch (prevýšenie viac ako 500m).

rs