Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Zlatá Baňa
zdroj: www.preshowminerals.szm.sk
pridané:
22.5.2007

Lokalita Zlatá Baňa sa nachádza 13km JV od Prešova v Slánskych vrchoch. Okolie budujú prevažne rôzne druhy andezitov, niekedy rôznych stupňov premeny. Ako sme už spomínali o túto lokalitu prejavovali záujem už starí baníci, ktorí sem prichádzali hlavne zo Soľnej Bane hľadať drahé kovy, predovšetkým zlato.

Asi najznámejší bol banský odborník zo Sliezka J. A. Gemerka, ktorý začal s kutacími prácami v oblasti Zlatej Bane na vlastné náklady. Lenže tieto práce neprinášali zisk a tak boli postupne opúšťané, aj keď obsahy zlata, ktoré v 80-tych rokoch potvrdil geologický prieskum, boli v štruktúrach, ktoré ťažil Gemerka 9g/t. Banské práce boli definitívne zastavené okolo roku 1814 nariadením komorného grófa F. X. Dreveňáka.

Banské práce dosiahli značný rozsah (štôlne Thadei, Vyšná a Nižná Mária Christi Geburt, Krištof, Henrik a šachty Šimon a Judita). Boli razené tesne pod vrchom cca 100m od povrchu. Hlavným problémom bolo odvodňovanie. Pri hľadaní zlata sa zhruba v tom istom období severne od obce našlo antimonitové zrudnenie. V okolitých kopcoch sa zachovala len štôlňa Nižný Jozef na antimonitovom ložisku, ostatné staré banské práce sú zavalené.

Najviditeľnejšie stopy tu zanechal geologický prieskum, ktorý tu prebiehal v 70 - 80-tych rokoch minulého storočia, počas ktorého sa našli veľmi pekné ukážky minerálov. Lokalitu preslávili hlavne pekné drúzy antimonitu, sfaleritu, bournonitu ale nezaostali ani iné minerály.

preshowminerals.szm.sk