Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Klenovec (dolina za klenovskou nádržou)
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
23.7.2007

Zaujímavú drobnú výsypku pochádzajúcu z magnezitovej bane som „objavil“ počas pracovnej cesty  niekoľko kilometrov za klenovskou vodnou nádržou. Dlhou dolinou pod Klenovský vepor vedie nová asfaltová lesná cesta, ktorá sa zmení na nespevnenú. Práve na križovatke dvoch lesných ciest som našiel spomínanú výsypku.


Magnezit

Boli to vlastne len dve väčšie kopy kamenia, ktoré by sa pokojne vošli do jednej tatrovky. Už z diaľky upútali „mramorovou“ bielobou, ktorá ostro kontrastovala s okolitým terénom. Prilákaný ako osa k pivovému poháru, odstavil som voz a mašíroval rovno k nej.

Kopa obsahovala hádam okolo 30% magnezitu pomiešaného s hlušinou. Vyzerala len čerstvo dovezená, skaly nezvetrané – krásne nálezisko.

Minerály

Dominantný bol magnezit. Prevažne svetlosivý, sivý, až belavý (s charakteristickým sivým „mramorovaním“. Bol stredne zrnitý (veľkosť zrna okolo 3 – 5 mm). Vyskytoval sa samostatne alebo v zmesi s inými uhličitanmi (kalcit a dolomit). Magnezit sa tu vyskytoval vo veľkých kusoch – až 20 cm.

Spolu s ním sa v menšej miere vyskytoval prevažne biely,  niekedy polopriesvitný kalcit (dolomit). Tieto dva minerály vytvárali na mnohých vzorkách zmes spolu s magnezitom.

Ankerit - tento železitý uhličitan sa tu nachádzal v malom množstve. Našiel som dve vzorky (krajšia z nich bola veľká asi 15x15 cm). Ankerit sa nachádza spolu s dolomitom a kalcitom. Má svetlohnedú až žltkastú farbu. Dobre viditeľné štiepne plochy, často zakrivené, majú sklený lesk a sú veľké podobne ako pri magnezite asi pol centimetra.

Chalkopyrit som našiel na jednej 20-centimetrovej vzorke magnezitu. Nachádza sa na jej okraji pri dotyku s horninou. Chalkopyrit je masívny, tmavožltý, takmer oranžovožltý, s nábehovými farbami. Na vzorke má veľkosť asi 4x2cm.

Malachit – tento produkt zvetrávania Cu – minerálov (chalkopyritu) som našiel na výsypke v dvoch exemplároch. Tvorí tenký povlak svetlozelenej farby. Je práškovitý. Vznikol najskôr ako produkt rozkladu chalkopyritu.

Hornina

Na výsypke som našiel poväčšine svor – s vysokým obsahom muskovitu. Keďže hornina bola čerstvo nalámaná, sľuda sa blyšťala ako striebro. Na výsypke sa nachádzali kusy ťažšie určiteľnej metamorfovanej tmavozelenej horniny (amfibolit?).

Pôvod

Materiál nájdený na výsypke jednoznačne pochádza z Hnúšte - Mútnika (vďaka za upresnenie od nášho čitateľa). Takže, kto chce, nech uteká do Klenovca, kým to tam lesnícke tatrovky nezvalcujú.


Ankerit


Magnezit, chalkopyrit


Približná mapa miesta nálezu

rs