Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Včeláre
zdroj: www.preshowminerals.szm.sk
pridané:
31.7.2007

Lokalita Včeláre sa nachádza zhruba 40 km Z od Košíc približne 1 km od štátnej hranice s Maďarskom. Tvorí ju obrovský lom založený vo vápencoch. Je to prakticky monominerálna lokalita s výskytom kalcitu alebo aragonitu. Na základe nálezov starších prešovských zberateľov, sme sa rozhodli roku 2005 navštíviť túto lokalitu.


Kalcit

Prvýkrát sme prišli niekedy v júni. Lepšie počasie sme si nemohli želať. Prudký vietor s dažďom a teplotou okolo 9°C sa na jún rozhodne nepodobal. Vstup sme si vybavili oficiálne, takže podľa toho vyzerala aj naša návšteva. Vedúci nás pustil do lomu tak na dve hodiny, zakázal chodiť po rozvalinách a popod lomovú stenu (ani sa mu nečudujeme). Ale takto sa asi ťažko dajú nájsť nejaké vzorky. Aj napriek tomu sme mu vďační zato, že nás vôbec pustil. Aj geológ nás ubezpečoval, že tu už nič nie je. Už sme boli na odchode celkovo znechutení, zrazu sme našli v časti, kde sa už nepracuje na zemi jednu vzorku so zaujímavými ×× aragonitu. Povedali sme si, že to musíme poriadne preskúmať, čo znamenalo vrátiť sa ešte raz.

A vrátili sme sa, ale až v auguste a to rozhodne za iného počasia. Bolo pekne slnečno a horúco. Prišli sme na to miesto a na naše prekvapenie bolo na zemi porozhadzovaných pár vzoriek. Jeden veľký kus obrastený ×× aragonitu veľkých do 3cm, len škoda, že pri páde utrpelo viacero kryštálov. Niekoľko metrov ďalej to boli veľké kryštály kalcitu do 20cm. Našli sme primár v stene a pustili sa do práce. Bola to puklina široká do pol metra vyplnená červeným ílom. Z nej sme vybrali pomerme značné množstvo materiálu. Len škoda, že väčšina kryštálov bola korodovaná a niektoré mali zlomené špice. Aj napriek tomu sa nám podarilo odobrať niekoľko nepoškodených kryštálov. Také veľké kryštály sme ešte nevideli, okrem tých čo sa našli v Rudňanoch, ale to nebol náš nález.

Mali sme plné batohy a za horúceho počasia šľapať na zastávku nejakých 5km nebola nijaká slasť hlavne z lomu prudkým svahom dole po lese. Vrátili sme sa na to miesto ešte niekoľko krát ale samozrejme už lepšie sme nenašli. Dokonca sa Miro spúšťal aj na lane, aby videl to miesto v stene odkiaľ vypadol ten kus aragonitu. Paradoxne ten čo vypadol bol najlepší. Keby nás tak videl geológ tak by asi zaplakal. Ale kto chce nájsť kvalitnejšie vzorky musí podstúpiť aj určité riziko, samozrejme nie bezhlavo sa vrhať do všetkých možných situácií, musí tam byť aj určitá opatrnosť.

preshowminerals.szm.sk