Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

19. ročník predajnej výstavy minerálov, skamenelín a výrobkov z drahých kameňov
zdroj:
mk
pridané:
8.9.2007

Dňa 6. októbra 2007 sa v Banskej Bystrici (Dom kultúry, Nám. Slobody 3) uskutoční 19. ročník predajnej výstavy minerálov, skamenelín a výrobkov z drahých kameňov.

pozri plagát

Po minuloročnom premiestnení výstavných priestorov z budovy Štátnej vedeckej knižnice do Domu kultúry, ktoré malo veľmi pozitívny ohlas tak zo strany vystavovateľov  a návštevníkov (400), očakávame tohto roku väčší počet vystavovateľov (50)  ale aj návštevníkov.

Bude to aj vďaka silnejšej mediálnej podpore v regionálnych ale aj celoslovenských  periodikách (Pardon, Kam do mesta, Pravda) a mnohým internetovým stránkam, ktoré sa venujú tejto tématike.

Vzhľadom na skutočnosť, že výstavy sa zúčastnujú aj lokálni zberatelia ktorí sa iných podobných akcií nezúčastňujú, je tu výborná možnosť nadviazať nové kontakty a získať minerály bližšieho a širšieho okolia Banskej Bystrice (Špania Dolina, Ľubietová, Tajov, Králiky, Poniky, B.Štiavnica, Kremnica, Vígľašská Huta, ...)

mk