Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Gombasek
zdroj: www.preshowminerals.szm.sk
pridané:
10.9.2007

Lokalita sa nachádza neďaleko obce Slavec asi 15 km Z od Rožňavy. Je to podobný veľkolom ako Včeláre a tiež hlavnou ťaženou surovinou je vápenec. Tento lom sme navštívili len raz a v podstate to aj stačilo. Chodili sme po všetkých etážach ale aragonity sa začali vyskytovať až tesne pod vrchom.


Lom Gombasek

Prakticky až na poslednej etáži, skôr na takej medzietáži sme objavili jedno miesto zhruba o veľkosti 60×50cm, kde v odkrytej dutine sa nachádzali klencové kryštály kalcitu vo veľkosti do 5cm na stlpcovitom aragonite. Problémom bolo odobrať väčšiu vzorku, pretože aragonit sa dosť drobil.

Mirovi sa podarilo odobrať jednu o veľkosti zhruba 20×20cm, ja (Marek) som si svoju nešťastne "odložil" a pri páde jedného balvanu okrem môjho prsta pripučilo aj tú vzorku. Takže asi tak. Bolo to len jedno miesto s pekným kalcitom v tomto lome. Nie som si istý či tu ešte prídeme, myslím že to stačilo. Žiadne zázraky sa asi konať nebudú.

preshowminerals.szm.sk