Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Dargov
zdroj: www.preshowminerals.szm.sk
pridané:
31.10.2007

Lokalita s výskytom obecného opálu sa nachádza v občasne ťaženom andezitovom lome približne 3km Z od obce Dargov. Lom je situovaný priamo pri hlavnej ceste vedúcej z Košíc na Michalovce. V lome je najdominantnejšia opálová mineralizácia. Vyskytujú sa tu opály hnedej, žltohnedej alebo zelenkavej farby, ktoré nemajú nejakú výraznejšiu štruktúru. Nachádzajú sa v žilách, ktoré prerážajú andezity.

Sú rôznej mocnosti, spravidla však neprekračujú 20cm. Občas sa nachádzajú v dutinách opálov nátekové formy chalcedónu. Okrem hnedých obecných opálov sa tu vyskytuje aj nontronit, ktorý často obsahuje dutiny vyplnené Mn oxidmi.


Lom Dargov


Lom Dargov

preshowminerals.szm.sk