Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

"Katarínska burza" stretnutie zberateľov minerálov, hornín, skamenelín a zlatníkov, spojená s výstavou "Kamenné kvety Tribeča"
pridané:
8.11..2007

V dňoch 23-24.11.2007 (piatok - sobota) sa v priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutoční "Katarínska burza" stretnutie zberateľov minerálov, hornín, skamenelín a zlatníkov, spojená s výstavou "Kamenné kvety Tribeča", zameranou na prezentáciu minerálov kremencov spodného triasu pohoria Tribeč zo zbierok členov GEOklubu Nitra.

Všetci ste srdečne vítaní!

Kontakt:
Libant 0905 540855
Illášová 0904 403550
Antala 0903 467276

Pozri plagát...