Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Banský náučný chodník Rákoš pri Rožňave
zdroj: https://hiking.sk
pridané:
2.2.2018

Zašlú slávu rožňavského baníctva a banícke tradície sa snaží oživiť Gemerský banícky spolok BRATSTVO Rožňava. Jeho členmi sú väčšinou bývalí pracovníci neexistujúcich Železorudných baní Rožňava a Sideritu Nižná Slaná. A práve tu vznikla myšlienka vybudovať náučný banský chodník...

Viac: https://hiking.sk/hk/ar/4916/bansky_naucny_chodnik_rakos_pri_roznave.html?ref=ar_aut&rn=1

https://hiking.sk