Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Pokryváč
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
3.12.2007

Veľmi pekné kryštály kalcitu sa mi podarilo nájsť počas jednej cyklotúry po dolnej Orave. Pokryváč je maličká zabudnutá dedinka v dolnokubínskom okrese, kde dnes žije veľmi málo ľudí. Leží za chrbtom Chočských vrchov učupená medzi nevysokými flyšovými vŕškami.

Cyklotúru po Dolnej Orave som začal s kamarátom v Ružomberku. Vyrazili sme smerom na východ, prešli Liskovou do Liptovskej Teplej a otočili sa smerom na sever. Po dvanástich kilometroch sme došli do kúpeľnej dediny Lúčky, kde sme si dali prvú prestávku pri známom Lúčanskom vodopáde.


Kryštály kalcitu z Pokryváča

Vrchvarta - sedlo

Oddýchnutí sme vyštartovali popri kúpeľných budovách do Chočských vrchov k sedlu na Vrchvarte. Tu sme dorazili po ďalšej polhodine a prekonaní asi 250-metrového prevýšenia.

Zo sedla sa ponúka prekrásny pohľad na Veľký Choč z východnej strany, keďže práve odtiaľto je najviac rozoklaný, pohľad je absolútne nádherný - kopec ako kdesi v Alpách. Cesta za Vrchvartou veľmi prudko klesá lesom a po dvoch kilometroch sme boli v Osádke - prvej oravskej dedine na našej trase.

Pokryváč

Po zjazde dolu dedinou sme sa rozhodli prejsť cez hrebeň, oddeľujúci Osádku od Pokryváča. Strmou, akože asfaltovou cestou sme sa vyškriabali hore.


Mapka lokality. Zdroj:
www.maps.google.com

Práve tu však, na hrebeni holého vŕšku sme po prekonaní stúpania zastali, aby sme sa opäť pokochali panorámou Chočských vrchov. Samozrejme som automaticky zamieril k zárezu cesty a prezeral si odkryté pieskovcové vrstvy. Vytiahol som aj kladivko a začal „baníčiť“. A mal som šťastie, po niekoľkých úderoch som narazil na tenkú  - dvojcentimetrovú puklinu vyplnenú kalcitom.

Nie však hocijakým, ale krásnymi centimetrovými priesvitnými klencovými kryštálmi. Nanešťastie bol  krehký a zvetraný, takže sa dosť mrvil. Napriek tomu sa mi podarilo vyloviť zo zvetraliny dva celkom pekné kúsky. Veľmi som sa potešil zisteniu, že obidva sú vlastne úlomky z jedného kusa a dokonale k sebe priliehajú. Doma som ich potom samozrejme zlepil a naozaj - výsledok je tak kompaktný, že takmer nevidieť, kde boli úlomky pôvodne oddelené.

Hornina

Typický pieskovec flyšového pásma, sivasto - žltý, zrnká tak do pol milimetra, rozpukaný, s častými kalcitovými žilkami.

Kalcit

Na lokalite častý, prevažne ako masívne výplne žiliek v pieskovci, biely, sivobiely. Žilky tak do 2 cm. Veľmi zriedkavé sú pekné kryštáliky do 1 cm, priesvitné, sivobiele, špicaté „klence“, niekedy trochu zvetrané.

Záver

Po prudkom krátkom zjazde sme skončili v Pokryváči. Naša cesta Oravou pokračovala ďalej, z Pokryváča sme po ďalšej kostitrasnej komunikácii prešli do Pucova, odtiaľ zase do Pribiša, kde sme sa konečne dopracovali k normálnej ceste, po ktorej sme dlhým pekným zjazdom prešli krížom cez oravské bradlové pásmo a prišli do Oravského Podzámku.

Odtiaľ sme pokračovali ďalej smerom k Hornej Orave cez sedlo Prievalec, ale o tom už zase inokedy...

rs