Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Oravská Jasenica - lom
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
14.12.2007

Oravská Jasenica je stredne veľká, typicky oravská dedina v námestovskom okrese, vzdialená asi päť kilometrov od Oravskej priehrady. Leží na dne hlbokého údolia oddeľujúceho horstvo Oravskej Magury a takzvanej Podbeskydskej vrchoviny. Okolie obce je budované flyšom, v horninovom zložení prevažujú pieskovce, ílovité bridlice, menej zlepence a iné charakteristické flyšové sedimenty.

Pevný, pomerne ľahko opracovateľný miestny pieskovec slúžil oddávna na Orave ako obľúbený stavebný kameň. Hoci v tomto  kedysi veľmi chudobnom kraji sa stavala väčšina domov z dreva, obyčajne mali kamenné základy a „sokle“ - z hranatých pieskovcových kvádrov.


Oravská Jasenica. Foto:
www.turistik.cz

Lom

Lom pri Oravskej Jasenici je neprehliadnuteľný každému, kto prichádza po hlavnej ceste smerom od Lokce k Námestovu. Nachádza sa na južnom okraji dediny, vysekaný do strmého svahu, ktorým je ohraničená údolná rovina pri Bielej Orave. Dostaneme sa k nemu po blatistej poľnej ceste dlhej našťastie len niekoľko sto metrov.

Výška lomovej steny je značná, odhadujem aj viac ako tridsať metrov. V lome sa už vo veľkom neťaží, ale ako asi v každom podobnom smetisku, nájdeme aj tu slušné vrstvy rozličného komunálneho odpadu.

„Baňa“ je stálym zdrojom kameniva pre stavebníkov zo širokého okolia, takže sa tu možno často stretnúť s domácimi, nakladajúcimi do prívesného vozíka za traktoríkom slušné náklady skália.

Hornina

Prevažujúcou horninou v lome je pieskovec, vytvárajúci lavice značnej hrúbky. Je žltkasto - sivej farby, miestami celkom sivý. Oddeľuje sa ľahko do kvádrovitých blokov - ideálny stavebný kameň. Je dostatočne súdržný a pevný. Menej zastúpené sú ílovce a ílovité bridlice. Tieto majú najčastejšie tmavosivú farbu.

Minerály

Najčastejší je samozrejme kalcit, vytvárajúci masívne výplne žiliek v pieskovcoch. Je obyčajne biely. Našiel som niekoľko biedne vyvinutých kryštálov, ale nestáli za veľa.

Zaujímavejšie je pyritové zrudnenie v bridliciach. Pyrit sa nachádza rozptýlený v hornine, vytvára zhluky zrniek, pod lupou sú niekedy viditeľné kockovité kryštáliky. Nie sú však väčšie ako 1 mm. Pyrit má obyčajne tmavý „povlak“, často je už čiastočne rozložený. Vzorky pyritizovanej bridlice sú preto veľmi krehké a manipulácia s nimi je obtiažna.

Môžem povedať, že všetky vzorky, ktoré som si z Jasenice doniesol domov sa rozpadli už po ceste, hoci boli zabalené vo vatičke.

Sekundárne minerály - vznikajú rozkladom pyritu a ich výskyt v bridliciach je dosť hojný, hoci o nejakých nádherných vzorkách sa tiež hovoriť nedá. Pri troche šťastia a predovšetkým pozornosti možno pri rozbití zvetranej bridlice získať aj pekné kryštáliky.

V domácich podmienkach je samozrejme presné určenie sekundárnych minerálov veľmi sporné, tipujem, že prevahu bude mať halotrichit. Našiel som niekoľko celkom pekných kryštálikov s vejárovitým usporiadaním v pukline bridlice na limonitovom podklade - na fotkách myslím celkom efektné.

Limonit je všadeprítomný, v tenkých vrstvičkách na puklinách bridlíc aj pieskovcov, oranžovo - hnedý, hnedý, červenkastý. Väčšinou je práškovitý alebo zemitý.


Halotrichit, limonit

Turistika

Do Jasenice sa môžete vybrať z Námestova, ktoré je akýmsi letoviskom na Oravskej priehrade. V lome sa možno zastaviť aj cestou do Oravského Veselého - turistický výstup na druhý najvyšší vrch Oravských Beskýd - Piľsko. Lom je ľahko prístupný a krátka zastávka sa vždy môže vyplatiť.

rs