Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Mlynky
zdroj: www.preshowminerals.szm.sk
pridané:
26.12.2007

Lokalita Mlynky sa nachádza približne 30km JZ od Spišskej Novej Vsi a zhruba 7km SV od Dobšinej v Havraních vrchoch v Slovenskom Rudohorí. Mlynky tvorí niekoľko osád a to Sykavka, Rakovec, Havrania Dolina, Mlynky, Prostredný Hámor, Palcmanská Maša a Biele Vody. História baníctva na tejto lokalite siaha do hlbokej minulosti. Ťažili sa tu hlavne medené rudy a približne od druhej polovice 19. storočia aj sideritovo - ankeritové rudy.


Aragonit

Na Prostrednom Hámri boli pražiace pece, z Dobšinej cez vrch Kruhová ( Gugel ) bola vybudovaná lanovka na dopravu dobšinskej rudy do Mlyniek, na Gugli sa nachádzal závod, v ktorom sa mala vyrábať modrá skalica. Ťažba v tejto oblasti zanikla v roku 1966. V chotári obce sa nachádzajú početné pozostatky po banskej činnosti ako haldy, pingy a samozrejme množstvo ban. diel, z ktorých je väčšina neprístupná. Hlavné ban. diela resp. ich ústia boli zastrelené, sčasti sú prístupné stariny, ale tie sa v teréne obtiažne hľadajú. Hlavnou ťaženou žilou bola žila Filip – Cecília a šošovka Zuzana – Leopold a množstvo menších žíl na svahoch Veľkej Knoly, Viničiara, Gugla a Kráľovej hory (mapa).

Najväčšia žila je Filip s dĺžkou 3km s mocnosťou max 16m. Hlavným minerálom žíl je kremeň, siderit, ankerit, časté sú sulfidy ako chalkopyrit, tetraedrit, pyrit a iné. Šošovka Zuzana je zložená vo veľkej miere zo sideritu a ankeritu, menej častý je kremeň, hematit a rôzne sulfidy. Zaujímavým minerálom je enargit, ktorý sa nachádza na menších ankeritovo – kremenno – chalkopyritových žilách. Tieto žily sa nachádzajú na Bielych Vodách a v Havranej Doline na západných svahoch Viničiara. Tvorí XX do 5mm a je tu najkvalitnejší na Slovensku, ale jeho nálezy sú dosť obtiažne.

Na Gugli sa nachádzajú žily s obsahom Ni-Co minerálov, ktoré boli ťažené hlavne z dobšinskej strany Gugla a štôlňou Mária-Wolf razenou z chotára Mlyniek. V minulosti sa vyskytovali pekné minerály hlavne na šošovke Zuzana a to XX ankeritu s veľkosťou do 5cm sprevádzaných peknými priehľadnými XX kremeňa s veľkosťou do 20cm. Tieto nálezy sa javia dnes ako bezpredmetné. Na haldách je možné zbierať bežné žilné minerály a to hlavne na štôlňach Cecília, Karol a Adolf, kde sa nachádzajú zatiaľ najväčšie odvaly. V starinách sa vyskytujú zaujímavé kríčkovité agregáty aragonitu a jeho Cu odroda zeiringit.

preshowminerals.szm.sk