Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Špania dolina - mapka štôlní
zdroj:
www.slovakminerals.eu.sk
pridané:
21.1.2008

Mapka štôlní v Španej Doline...


Mapka okolia štôlne Ivan v Španej Doline

slovakminerals.eu.sk