Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Rudňany - Poráč
zdroj: www.preshowminerals.szm.sk
pridané:
25.1.2008

Lokalita Rudňany sa nachádza 12 km V od Spišskej Novej Vsi v severnej časti Slovenského Rudohoria. Začiatky obce spadajú do 12. storočia, kedy sa obec volala Kotterbach, neskôr Koterbachy podľa nemeckého názvu potoka Kufurbach. Zo začiatku sa ťažili medené a strieborné rudy na východoch rudných žíl a taktiež limonit, ktorý tvoril mohutný gosan vo vrchnej časti žily Droždiak neďaleko Poráča. Jeho vyťažením vznikla veľká povrchová dobývka.


Jama Západ - haldy

Zhruba od polovice 19. storočia sa začala ťažiť ortuť prevažne z Hg tetraedritu a v menšej miere z rumelky. Od 70-tych rokov 19. storočia sa začal ťažiť aj siderit. Rozvoj ťažby súvisel so stavbou železnice Košice-Bohumín. Bane boli modernizované a postupne rozširované, vybudovala sa nová úpravňa a pražiareň Fe rudy a neskôr aj ortuťovňa. Ruda sa prepravovala hlavnou 4,5 km dlhou št. Rochus. Do skončenia ťažby v roku 1993 bolo v prevádzke 5 šácht – jama Poráč s hĺbkou 506 m, Mier 484 m, 5RP2 680 m, Zlatník 232 m a jama Západ hlboká 720 m.

Ešte po roku 1993 sa doťažovali zásoby barytu na žile Droždiak na jame Poráč. V máji 2003 sme sa boli pozrieť na tejto šachte, kedy sme sfárali na piaty obzor jamy Poráč. Boli sme priamo na dobývke, kde sa nachádzal väčšinou masívny baryt a siderit, sem tam spekularit. Lokalitu tvoria hlavné žily-Droždiak s dĺžkou 7 km, Hrubá, 1,5 km, Zlatník 7 km, Zapálenica 1 km, ďalej sú to žily Severná, Matej-Jakub, Ján, Lendava, Miloj a iné (mapa).

Mocnosti žíl sú zhruba od 0,6 do 40 m. Hĺbkový dosah žíl je do 1000m. Hlavným minerálom je siderit, niekedy tvoriaci krásne drúzy kryštálov veľkých do 15 cm, ďalej je to baryt tvoriaci aj väčšie akumulácie. Vyskytli sa aj pekné kryštály veľké do 8 cm. Pekný tu bol aj kremeň s kryštálmi niekoľko cm veľkými, ankerit XX do 4 cm, pyrit s XX do 3 cm,tetraedrit s XX do 1 cm, veľmi pekné boli XX rumelky do 1 cm , zaujímavý bol aj výskyt stroncianitu s ihličkami do 2 cm, drúzy kalcitu, ktoré boli hlavne na kalcitovej žile, bohatá paleta sulfidov, okrem už spomínaného tetraedritu a rumelky to bol chalkopyrit, arzenopyrit s XX do 2 cm, bornit, chalkozín, gersdorfit s XX do 3 cm, rýdza ortuť s kvapkami veľkými do 1 cm a mnoho ďalších.


Rumelka

Je veľká škoda pre zberateľov minerálov, že lokalita je už mimo ťažbu, pretože ešte veľa krásnych vzoriek ostalo v podzemí, keďže žily neboli úplne vyťažené. Uzatvorenie ložiska súviselo z ekonomických dôvodov a nie z hľadiska vyčerpanosti. V súčasnosti sú bane neprístupné, keďže väčšina zaujímavých dobývok sa nachádza pod úrovňou št. Rochus, ktorou voda vyteká na povrch. Na haldách je možné zbierať bežné žilné minerály.

preshowminerals.szm.sk