Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Dubník - Libanka
zdroj: www.preshowminerals.szm.sk
pridané:
27.2.2008

Opálový revír Libanka sa nachádza asi 7km JV od obce Zlatá Baňa a 3km S od obce Červenica. Jedná sa o najväčší revír v oblasti Dubníka. Celý kopec je posiaty množstvom otvorov starých štôlní, zárezov, povrchových dobývok a samozrejme množstvom háld. Do ložiska viedlo 14 významnejších štôlní nesúcich zväčša mená Goldschmiedtových detí. Boli to štôlne Horný Karol, Apolónia, Leština, Paulína, Fridrich, Ľudovít, Richard, Ján, hlavné ťažobné horizontálne dielo štôlňa Jozef odvodňovacia dedičná št. Viliam a dve vertikálne šachty Fedo a Jozef (mapa ).


Melanterit na stene v štôlni Jozef

Okrem týchto štôlní sú na svahu aj menej významné štôlne. Všetky spominané štôlne sú v podzemí prepojené a tvoria pomerne zložitý systém chodieb a dobývok. Najvyššie položenou štôlňou je Horný Karol, najnižšou št. Viliam. Spolu tvoria vyše 22km chodieb. Je to aj veľké zimovisko netopierov, kde hlavne v zimnom období sa ich v podzemí dajú narátať stovky. V dôsledku narušenia klimatických pomerov v bani sa na niektorých miestach vytvorila trvalá ľadová výzdoba. Hlavnou a jedinou ťaženou surovinou na lokalite bol opál drahý, ktorý sa tu nachádza v žilkách a hniezdach. Spolu s ním tu vystupujú aj iné odrody opálov hlavne opál mliečny, hydrofán, opál sklený a iné.

Okrem opálovej mineralizácie sa tu vyskytuje markazit a v hojnejšom množstve aj antimonit, ktorý je občas zaliaty opálom, spolu s ním sa vyskytol aj valentinit či senarmontit. Okrem týchto minerálov sa v menšej miere vyskytol aj baryt, rumelka a iné. Oveľa pestrejšia je sekundárna mineralizácia, ktorá vznikla zvetrávaním hornín bohatých na markazit či pyrit. Jedná sa hlavne o alunogén, v rôznych formách, halotrichit, pickeringit a jeho Co odroda kašparit, melanterit, sádrovec, copiapit, fibroferit, tschermigit a iné.

Tvoria na stenách štôlní výkvety a zhluky kryštálov. Najväčšie akumulácie sa našli v tzv. alunogénke v štôlni Jozef. Okrem minerálov sú zaujímavé banské priestory, hlavne chodby rôzneho veku. Dajú sa tu nájsť pekné ručne razené chodby - kresanice. Pekné sú hlavne v št. Leština. Okrem týchto sú zaujímavé tzv. suché múry, ktorými sa zakladali už vyrúbané priestory. Bohužial tieto sa rýchlo strácajú pretože niektorí zberatelia, skôr obchodníci ich rozoberajú v snahe nájsť nejaké opály. Touto ale aj inými činnosťami sa baňa stále mení, čo je obrovská škoda pre ďalšie generácie, ktoré už neuvidia ako baňa vyzerala kedysi.

preshowminerals.szm.sk