Minerály a .horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Kosovo pri Ružomberku - selektívne zvetrávanie hornín
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
9.4.2008

Selektívne zvetrávanie hornín je známy prírodný jav, ktorý zodpovedá za mnoho veľmi pekných a cenných prírodných výtvorov v našej krásnej domovine. V princípe sa jedná o to, že trvdšie a odolnejšie horniny zvetrávajú o niečo pomalšie ako mäkké, prípadne nespevnené. Vznikajú tak rôzne, často veľmi pekné skalné útvary.

Selektívne zvetrávanie nie je viazané na určitý typ, stretávame sa s ním rovnako v horninách vyvretých, sedimentárnych ako aj premenených. Veľmi pekné ukážky tohto javu môžeme vidieť na okraji našich jadrových pohorí. V mne srdcu  blízkom okolí Ružomberka sa nachádza niekoľko skalných útvarov na okraji Veľkej Fatry, ktoré už na prvý pohľad vyčnievajú z terénu a sú zjavne pozostatkom hornín vypreparovaných nerovnomerným zvetrávaním.


Kosovo

Známa je Krkavá skala neďaleko Vlkolínca, o ktorej sme už na našich stránkach písali. Tiež južné svahy prekrásneho vrchu Sidorovo nad Trlenskou dolinou erózia rozčlenila na sériu brál a skalných nosov či pilierov.

Kosovo – záhradkárska osada

Malý ale veľmi charakteristický dôsledok zvetrávania možno nájsť neďaleko Ružomberského penziónu Gejdák (Kejdák) 2 km južne od mesta. Nachádza sa v záhradkárskej osade Kosovo a je žiaľ oplotený.

Skalný „hríb“ je vysoký asi 20 metrov a zaberá rozlohu niekoľkých desiatok m2. Je porastený trávnatým krytom a drevinami – borovicami. Na jeho strmých svahoch je nekoľko prirodzených odkryvov, v ktorých je možné získať vzorku horniny.

Hornina

Vidíme, že „hríb“ je pozostatkom tvrdej vápencovej kopy. Vápenec je sivohnedý a obsahuje veľmi tvrdé zelenkasté rohovce. Je teda naozaj oveľa odolnejší ako okolité ílovité a slienité bridlice a slieňovce.

Rohovec je zaujímavá sedimentárna hornina, ktorá má, podobne ako vápence organogénny pôvod. Vzniká však zo schránok organizmov, ktoré majú za základnú stavebnú hmotu oxid kremičitý. Preto sú rohovce oveľa tvrdšie ako okolitý vápenec. Niekedy pripomínajú na prvý pohľad opál. Platí to zvlášť o tmavých lesklých rohovcoch, ktoré sa často nachádzajú na viacerých miestach napr. v Chočských vrchoch. Čierne sfarbenie rohovcov môže byť spôsobené organickými fosilizovanými látkami, časté sú zelenkasté a červenkasté rohovce sfarbené oxidmi Fe a zriedkavejšie glaukonitom.

Minerály

Na spomínanej lokalite sa nachádzajú vo vápenci sporadické tenké kalcitové žilky bez väčšej hodnoty.

Prístup

Hoci je lokalita nie veľmi dobre prístupná kvôli oploteniu, je na ňu pekný výhľad z cesty na Kejdák. Ak si teda niekedy pôjdete do penziónu posedieť alebo kúpiť hrudu čerstvého ovčieho syra, môžete sa zastaviť a aspoň z diaľky si ju prezrieť.

RS