Minerály a .horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Kalinka (Vígľašská Huta)
zdroj:
www.slovakminerals.eu.sk
pridané:
3.5.2008

Táto lokality je známa ťažbou síry. Navštívil som ju v roku 2006. Sú tu rozsiahle haldy po ťažbe kde sa dajú nájsť ešte nejaké vzorky síry. Všetky bane sú zavalené. Prístup na lokalitu je dosť komplikovaný ale miestni vám pomôžu keď sa ich spýtate na cestu.

slovakminerals.eu.sk