Minerály a .horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Zlatá Baňa - Sb, Ag
zdroj: www.preshowminerals.szm.sk
pridané:
21.5.2008

Rudné žily s výskytom antimonitu a strieborných minerálov sa nachádzajú približne 2km SV od Zlatej Bane. Tieto žily boli objavené niekedy v 17.storočí pri hľadaní zlata. Ťažba na týchto žilách trvala s prestávkami do začiatku druhej svetovej vojny. Jedná sa o žilné štruktúry Jozef, Gašpar a Gabriel. Boli ťažené štôlňami Nižný Jozef, Vyšný Jozef, Gabriel a Gašpar. Z nich je momentálne ( r.2006 ) čiastočne prístupná št. Nižný Jozef. Žily majú smernú dĺžku do 500m a max. mocnosť 2m. Hlavným minerálom všetkých týchto žíl je kremeň, chalcedón a antimonit.

Na žile Gašpar sa vo zvýšenej miere nachádzal akantit a sfalerit. V menšej miere sa nachádza pyrit, Sb okry a sádrovec. Ako zaujímavosť boli v št. Nižný Jozef nájdené pekné kryštáliky lepidokrokitu a na povrchu medzi žilami Gabriel a Jozef pri rýhovaní boli nájdené zaujímavé kryštáliky ametystu. Avšak najkrajším minerálom týchto žíl je antimonit, ktorý v tenkých puklinách tvorí pekné kryštalické drúzy. Dĺžka kryštálov vo výnimočných prípadoch dosiahla až 15cm a hrúbka ihlíc do 5mm. Svojou krásou sa takmer vyrovnali antimonitom z polymetalického ložiska, ktoré sa nachádza JV od Zlatej Bane.


Starý banský vozík

V 60-tych rokoch minulého storočia tu prebiehal geologický prieskum. Bola vyzmáhaná štôlňa Nižný Jozef. V dobývkach boli vyrazené krátke šachtice pod úroveň štôlne. Bolo vyrazených aj niekoľko desiatok m nových chodieb, kde bolo zistených pár žiliek s antimonitom. Aj pri týchto prácach boli nájdené pekné drúzy antimonitu. Na základe týchto informácií a rozprávania starších prešovských zberateľov sme sa rozhodli pozrieť do št. Nižný Jozef. Po 5 víkendovom kopaní sa nám podarilo odvodniť štôlňu. Aj napriek odvodneniu sme potrebovali vysoké čižmy. Zhruba po 20m od ústia sa kolmo na chodbu napája prvá dobývka. Žila je tu úplne vyťažená a po antimonite žiadne stopy.

Ďalej po hlavnej chodbe zhruba po 50 tich metroch je na chodbu taktiež kolmo napojená ďalšia dobývka, v ktorej sme našli slabé náznaky antimonitu. V obidvoch týchto dobývkach boli vyrazené už spomínané šachtice. Najzaujímavejšia je tretia dobývka, ktorá sa nachádza za prvou dobývkou. Prvá dobývka je po niekoľkých metroch zavalená a je potrebné obísť zával. Za závalom sa nachádza pekná kresanica, na konci ktorej je spomínaná tretia dobývka. Všade je množstvo priemerného antimonitu. Vchod do dobývky je úzky. Dlhší pobyt v tejto dobývke nedoporučujeme, pretože je v značne zlom stave. V minulosti tu boli uskutočnené veľmi pekné nálezy antimonitu.

V súčasnosti je to dosť obtiažne, keďže miesto je dosť vyzbierané zberateľmi. Pri troche šťastia po rozbití väčších kusov žiloviny sa môžu nájsť aj krajšie ukážky. My sme však našli len kryštáliky do 2cm veľké. V týchto miestach sa vyskytujú aj malé kryštáliky sádrovca. Priemerné vzorky antimonitu je možné nájsť aj na halde št. Nižný Jozef. Štôlňa je dobre prístupná po modrej turistickej značke, ktorá sa začína pri krčme na Zlatej Bani. Je to jediná baňa v Slanských vrchoch, kde sa ťažil antimonit

preshowminerals.szm.sk