Minerály a .horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Slanec
zdroj: www.preshowminerals.szm.sk
pridané:
12.6.2008

Andezitový kameňolom, ktorý tvorí túto lokalitu, sa nachádza 2km SV od obce Slanec. Bol založený na východnom svahu Hroznovej hory. Mineralizácia v tomto lome je chudobnejšia ako v lomoch, ktoré sa nachádzajú v severnej časti Slanských vrchov ( Maglovec, Fintice, Vechec ), pretože bol založený v čele lávového prúdu.


Kalcit

Avšak aj v tomto lome sa našlo niekoľko zaujímavých mineralogických ukážok. Najbežnejším minerálom lokality je chalcedón, ktorý vypĺňa pukliny v andezite a tvorí kôry rôznej hrúbky. Niekedy sú žily chalcedónu hrubé aj niekoľko cm, v ktorých sa striedajú vrstvičky rôznych odtieňov.

Zaujímavé boli žily chalcedónu, cez ktoré prerážali žily žltého kalcitu. Po naleštení to bol celkom zaujímavý dekoračný materiál. Klasickým minerálom lokality je kalcit. Tvorí pekné guľovité agregáty kryštálov medovožltej farby, ktoré nasadajú na chalcedón alebo na jemné kalcitové kôry. Veľkosť kryštálov je max 2cm, spravidla však menšia. Zriedkavejšie boli nájdené kryštáliky aragonitu a barytu, ktorý mal svetlomodrú farbu. Občasne sa vyskytli v chalcedónových dutinkách kryštáliky kremeňa ( odr. krištáľ ) do 0,5cm veľké.

preshowminerals.szm.sk