Minerály a .horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Hodruša - Hámre - ametysty, magnetit, hematit
zdroj:
karas
pridané:
4.7.2008

Tak aby som prelomil ľady utajovania nálezísk, prezradím, kam chodím v Hodruši - Hámroch na kusové ametysty , magnetit + hematit. nechodí tam nikto okrem mňa, preto že náleziská som sám vyštrachal v lese.

Kusové ametysty, stredne tmavé až tmavé, vhodné na pílenie a leštenie sa nachádzajú v Jalšovej doline. V smere od Žarnovice je to dolina hneď vedľa šácht Mayer doľava, vedie ňou asfaltka aj turistická značka Zelená č.41. Asi po 1 km od odbočky sa po pravej strane vynorí obnovený Banícky kostolík, pred ním môžeme nechať auto. Nálezisko je v svahu za kostolíkom, asi 50 -60 výškových metrov od tamojšieho dna doliny.

Ak sme zdatní turisti, čo samozrejme sme, pustíme sa diretttisimou rovno hore svahom v smere osi kostolíka, je tam plytká ale strmá dolinka. Po cca 100 metroch prehradzuje dolinku menšia halda hornej Schopfer Štôlne. Na nej sa dajú kopať ametystové skaly, väčšinou bez voľných kryštálovn ajmä na pravej strane. Niektoré skaly ukrývajú achátovitú štruktúru belavého a priesvitného kremeňa. Možno sa dajú farbiť - neviem, neskúšal som. V dolnej štôlni Schopfer , ktorá je síce otvorená a všimneme si ju na úrovni kostolíka, ale je po 70 m zavalená balvanom veľkým ako tatrovka, nič nenájdeme - je razená v jalovom dacite bez akýchkoľvek minerálov.

Ak chceme ísť na magnetit, tiež môžeme vyraziť od kostolíka, ale zbehneme smerom dole dolinou cca 70 m pod operný múr kostolíka, kde sa do ľavej strany odráža do svahu zahĺbená lesná zvážnica, strmo stúpajúca juhozápadným svahom Včelína. V miestach kde sa zvážnica prudko stáča vľavo, môžeme hľadať priamo na ceste alebo na okolitej haldovine kusový magnetit. Síce nevytvára kryštály, zato je čistý aj veľkokusový a sú ho tam tony. Magnetka sa naň krásne lepí. Samozrejme je tam aj hematit a limonit. Pri troche šťastia možno nájsť aj drobné milimetrové kryštáliky bližšie neurčeného granátu zo skupiny grossuláru. Nad cestou je veľká povrchová dobývka kde sa železnáruda ťažila.

Zatiaľ toľko, ak je záujem, popíšem nálezisko fassaitu a pleonastu v Úškrtovej, spolu s cestou, ktorá nevedie cez súkromné pozemky. Príspevok bol prevzatý z diskusného fóra.

karas