Minerály a .horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Gelnica
zdroj: www.preshowminerals.szm.sk
pridané:
6.7.2008

Starobylé banícke mesto Gelnica sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenského Rudohoria zhruba 30km SZ od Košíc. V minulosti to bol spolu so Slovinkami najvýznamnejší medenorudný žilný revír v Slov. Rudohorí. Od 13. storočia bola Gelnica slobodným banským mestom. Okrem už spomínaných medených rúd sa ťažili aj rudy striebra, ortuti a neskôr aj železa. Rozkvet baníctva v tejto oblasti nastal aj v 14. aj v 15. storočí. V 16. storočí sa v oblasti vrchu Zenderling ťažila ortuť. Zhruba od roku 1895 sa začala zužitkovávať sideritová ruda.


Olivenit

V roku 1903 sa v banských poliach Gabe Gottes ( Boží dar ) a Zuversicht ťažili Hg rudy. V rokoch 1918 - 1921 bolo získaných 520kg Hg. Po roku 1945 sa začali realizovať rozsiahle prieskumné práce, bolo vyrazených niekoľko km banských chodieb napr. na Krížovej žile 11,5km. Od roku 1984 sa v závere údolia Turzov razila prieskumná štôlňa a taktiež aj šachta s cieľom ťažiť Cu - Fe rudy zo slovinského aj gelnického revíru.

V roku 1990 boli tieto práce zastavené. V oblasti Gelnice je viacero rudných žíl, z ktorých najvýznamnejšie sú žily Krížová s dĺžkou 3,5km a mocnosťou max. 10m, Gelnická žila s dĺžkou 3,6km a mocnosťou do 6m, ďalej je to Nadložná gelnická žila, Boží dar, Zenderlingský žilník a množstvo menších žíl v Perlovej doline (mapa). V minulosti boli žily Krížová a Gelnická vyťažené do hĺbky 350m množstvom štôlní a šácht.

Hlavným minerálom žíl je kremeň, v menšej miere siderit, chalkopyrit, pyrit, tetraedrit, rôzne sulfosoli, malá prímes zlata, baryt a v oblasti Zenderlingu a Gabe Gottes rumelka a taktiež nový minerál s predbežným názvom gelnicait, čo je v podstate zmes galenitu, rumelky a antimonitu ( 5PbS.HgS.3Sb2S3 ). Iba málokedy tvoria tieto minerály pekné kryštalické drúzy. Vrchné partie žíl tvorí limonit s pestrou paletou sekundárnych Cu minerálov tvorených hlavne malachitom, azuritom, olivenitom, antleritom, cornwallitom a inými. K vzácnejším patrí atacamit.

Minerály sa v okolí Gelnice dajú zbierať na viacerých miestach a to hlavne v oblasti miestnej časti Slovenské Cechy, kde sa nachádzajú obrovské odvaly po ťažbe z Krížovej žily. Okrem bežných žilných minerálov, ktoré nie sú až také zaujímavé, sú to hlavne medené sekundáry a limonit. Treba trochu hlbšie kopať, pretože povrch haldy je dosť vyzbieraný. Pekné sú kryštáliky azuritu, ktoré sme našli v apríli tohto roku (2006), občas sa vyskytnú pekné vejáriky malachitu v dutinách limonitu. Podzemie je ťažko prístupné a v zalesnenom teréne sa štôlne obtiažne hľadajú. Aj napriek tomu, že nám miestni povedali a popísali miesto, kde sa nachádza polozavalená štôlňa, aj tak sme ju nenašli. Smerom na Turzov je množstvo háld po ťažbe z Gelnickej žily, kde sa nachádzajú väčšinou klasické žilné minerály a taktiež v oblasti Perlovej doliny. Zaujímavým sa javí Zenderling, kde sa ťažili Hg rudy.

preshowminerals.szm.sk