Minerály a .horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Konrádovce
zdroj:
http://gemer.org, www.e-obce.sk
pridané:
1.8.2008

Konrádovce vznikli asi v 2. polovici 13. storočia, patrili Szécsényiovcom. Názov obce sa menil z Coradfolwa, Coradfeulde (1341), Korlathteluky (1342), Korlathy (1489), Korlath (1786), maďarsky Korlát, Korlátiaž, až po dnešný názov Konrádovce, ktorý sa používa od roku 1948.

Od 17. storočia obec patrila rozličným zemepánom. V roku 1828 mala obec 14 domov a 166 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Koncom 19. storočia bol tu daný do prevádzky veľký čadičový lom pre 800 robotníkov. Za I. ČSR boli Konrádovce strediskom robotníckeho hnutia. V roku 1925 začal štrajk robotníkov v kameňolome. Obec bola v rokoch 1938-1944 pripojená k Maďarsku.

Konrádovce sa nachádzajú pod vrchom Veľký Bučeň (514 m.n.m.) Chotár má rozlohu 793 ha. Prvá písomná zmienka je z roku 1341. Obec je známa najmä výrobou dlažobných kociek a iných kamenárskych výrobkov z čadiča, ktorého je tu veľké množstvo. Ešte v 20. storočí tu fungovala bazaltová baňa. Dominantou námestia je rímskokatolícky kostol postavený v roku 1939. V Konrádovciach tiež nájdete kultúrny dom, materskú školu, dom smútku, dva pamätníky, detský park a prírodný prameň, ktorý na námestí pripomína banícku minulosť obce. Cez obec prechádza modrá turistická značka, ktorá sa na sedle Veľký Bučeň napája na červeno značenú „Cestu Márie Széchyovej“, starú medzihradnú cestu, vedúcu od Fiľakovského hradu až po hrad Muráň.


Aragonit - Konrádovce.
Foto: Václav Vondra,
www.rockhound.cz


Foto:
www.maps.google.com


Foto:
www.maps.google.com

gemer.org, e-obce.sk