Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Novoveská Huta - mapa rudných žíl
zdroj:
http://www.mujweb.cz/veda/mineral
pridané:
11.8.2008

V súčasnosti je Novoveská huta mestskou časťou Spišskej Novej Vsi. Nachádza sa asi 6 km od centra mesta a je dostupná linkou mestskej dopravy. Podľa archeologických nálezov sa usudzuje, že sa novohutianska meďnatá ruda zužitkovala už v praveku. Historicky doložené údaje o ťažbe sú z 13.storočia, keď sa datuje vznik Spišskej N.Vsi a udelenie banských privilégií mestu v roku 1271.

Novohutianske ložisko vzbudilo pozornosť po 2. svetovej vojne, keď jáchymovské doly a uránový priemysel začali skúmať ložisko z hľadiska uránovej mineralizácie. Pri pokusnej ťažbe v rokoch 1967-1977 sa vyťažilo 124745 ton rudy s priemerným obsahom 1,79% Cu a v rokoch 1988-1990 59300 ton rudy s priemerným obsahom 0,78% Cu. R.1990 sa ťažba zastavila z ekonomických dôvodov.

www.mujweb.cz/veda/mineral