Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Veľký Polom - železité zlepence
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
1.9.2008

Kysucké Beskydy nepatria práve medzi mineralogický raj, flyšové podložie tohto pohoria na pomedzí Slovenska, Čiech a Poľska je na nerasty veľmi chudobné. Najčastejším nerastom v pieskovcových horninách je zvyčajne kalcit, ktorý tiež nemá ktovieaké kvality. Hraničné pásmo Horných Kysúc je vyzdvihnuté do výšky a budujú ho vo zvýšenej miere práve pieskovce, zlepence aj brekcie, teda skôr odolnejšie horniny.  Preto kopce dosahujú výšku aj 1100 metrov.

Veľký Polom 1067m

Veľký Polom na hranici s Českom (v okolí obce Korcháň) je známy prírodnou rezerváciou- ochrana horských zmiešaných porastov. V pieskovcových súvrstviach v okolí tohoto vrchu sa veľmi často nachádzajú zlepence s vysokým podielom železitého tmelu. Zlepencové vrstvy sú obyčajne dosť tenké, tak do 20 cm. Zlepenec obsahuje obrúsené skalky do dvojcentimetrovej veľkosti. Tmel obsahuje vysoký podiel limonitu, celá hornina je teda sfarbená prevažne do hnedooranžova.

Limonit

Je hlavne zemitý, práškovitý alebo kusový. Má hnedú, hnedočervenú alebo až červenú alebo oranžovú farbu. Je oveľa menej súdržný, ako bežný vápnitý tmel, ktorý obyčajne spája zrná v zlepenci. Preto sa aj  rýchlejšie rozpadá a zvetráva.

Limonit sfarbuje okrem horniny aj pôdu do ktorej preniká. Dá sa teda veľmi ľahko identifikovať v teréne. Zaujímavé a niekedy veľmi pekné sú ukážky železitého zlepenca na čerstvom lome – hlavne ak sú rozlomené aj zrnká zlepenca.


Limonitová brekcia spod Veľkého Polomu

Ťažba

Určite by bolo zaujímavé pokúsiť sa zistiť, či sa niekedy aspoň v malom množstve na Kysuciach železná ruda aj ťažila a spracovávala. Je pravda, že väčšina „ložísk“ je malá, ruda veľmi nekvalitná, takže by sa baníčenie asi veľmi nevyplácalo. Ale ktovie...


Hrebeňové partie Kysuckývh Beskýd pri hranici
s Českou republikou. Osada Olešanský Klin

rs