Minerály a .horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Nižná Slaná
zdroj: www.preshowminerals.szm.sk
pridané:
1.10.2008

Železnorudné ložisko Nižná Slaná sa nachádza 10km SZ od Rožňavy a zhruba 12km JV od Dobšinej v Slovenskom Rudohorí. Je to zároveň posledné rudné ložisko, ktoré je v ťažbe na Slovensku a v strednej Európe. Začiatky ťažby v tejto oblasti spadajú niekde do 13. storočia, kedy sa baníci sústredili na drahé kovy, ortuť a meď. Od roku 1417 bola Nižná Slaná slobodným banským mestom.

V okolí Nižnej Slanej sa nachádza viacero rudných výskytov. Ložisko Hg Svätá Trojica, o ktorej existuje prvá zmienka od roku 1701 sa ťažilo do roku 1900. Ťažba Cu rozkvitala v 14.- 15. storočí a vrchol dosiahla v 18. storočí. V roku 1570 tu pracovali dve pece. Od roku 1844 sa začali ťažiť železné rudy. V roku 1907 sa pracovalo na ložiskách Ignác, Gampel, Manó a Gejza. V druhej polovici 19. storočia boli v prevádzke dve vysoké pece a to Etelka v Nižnej Slanej a Karol vo Vlachove. V rokoch 1895 – 1999 bolo vyťažených zhruba 110 miliónov t Fe rudy.


Halda na ložisku Manó

Ložisko Manó – Gabriela tvorí metasomatický siderit a ankerit, ktorý sa nachádza v niekoľkých šošovkách (mapa). Niektoré z nich vychádzajú na povrch na južnom úbočí vrchu Rimberg. Najväčšiu mocnosť má siderit v centrálnej časti ložiska a to v smernej dĺžke 800m a po úklone 350m. Do roku 1975 bolo ložisko otvorené 1300m dlhou štôlňou Manó a úklonnou slepou šachtou Manó II. V roku 1975 bola daná do prevádzky šachta Gabriela a taktiež 350m dlhá úpadnica neďaleko štôlne Manó slúžiaca predovšetkým na dopravu ťažobných nakladačov a inej ťažkej techniky.

Hlavným minerálom ložiska je siderit, ktorý zriedka tvorí pekné drúzy s veľkosťou XX do 5cm, ďalej je to ankerit s XX do 1cm veľkými, v minulosti boli často prítomné pekné drúzy XX kalcitu, barytu a občas sa vyskytnú aj pekné XX kremeňa. Na lokalite je vyvinutá aj  sulfidická mineralizácia, ktorá je zaujímavá najmä zo zberateľského hľadiska. Jedná sa hlavne o pyrit s XX do 2cm veľkými, boulangerit, ktorý tu tvorí zhluky ihličkovitých až vlasovitých XX v dutinách masívneho ankeritu, jamesonit, ktorý tu tvorí až 50cm veľké masy a zhluky vláknitých kryštálov a jeho ukážky z tejto lokality sú najkvalitnejšie na Slovensku,  bournonit s XX do 2cm veľkými, milerit, antimonit, sfalerit a množstvo ďalších.


Kremeň, siderit

V minulosti sa vyskytovali vo vrchných častiach ložiska pekné agregáty limonitu s XX pyroluzitu a hroznovité náteky evansitu. Na ložisku Svätá Trojica sa vyskytovali XX rumelky do 5mm veľké. Len málo čo z týchto minerálov sa dostane na haldy. Na haldách sa nachádza prevažne sideritovo-ankeritový materiál, ktorý zo zberateľského hľadiska nie je až taký zaujímavý.

preshowminerals.szm.sk