Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Badín - kameňolom
zdroj:
www.zzas.sk/lom.html
pridané:
10.10.2008

Kameňolom Badín - Skalica leží v katastri obce Badín okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj. Po orografickej stránke ložisko patrí k časti Kremnického pohoria. Od obce Badín je vzdialené smerom západným cca 3 km, na južnom svahu doliny Badínskeho potoka, kde tvorí juhovýchodný hrebeň Skalice (784,6 m). Je v nadmorskej výške 605 - 730 m n.m. Smerom od západu na východ v podobe lávového prúdu pozvoľne klesá.

Vlastné ložisko tvoria dvojpyroxenické andezity, doskovitej odlučnosti. Farby je sivej, tmavosivej až čiernosivej. Je všesmernej, masívnej textúry, čerstvého vzhľadu.

Surovina je vhodná na výrobu:

- hrubého hutného kameniva do betónu a asfaltov
- hrubého hutného drveného kameniva na netuhé vozovky
- hutného drveného kameniva pre koľajové lôžko
- kameniva pre murivo a stavebné účely

Kvalita spracovávaného materiálu je zabezpečovaná vykonávaním pravidelných výstupných kontrolných skúšok podľa STN 72 15 12 vo vlastnom ako aj v externom laboratóriu.

www.zzas.sk/lom.html